INFÖR KRISTI ÅTERKOMST

JAG, HERREN, ÄR ALLAS BRUDGUM

Jesus den 25 sept 1997 i True Life in God

Jag har gett dig, skapelse, tolv år (till 1997) av outsäglig ynnest och Jag ville inte handla förhastat i Min vrede; Jag har talat för att trösta er under dessa år av nåd, Jag har förbundit hjärtan som var brustna och Jag har lagt Frid i dessa hjärtan; Mitt Eget Hjärta är en Källa med Levande Vatten, som under dessa år av nåd vattnar detta torra land och ger växt där det bara fanns slagg;

– Jag har alltid önskat att få räkna er som Mina Egna; i dessa dagar säger Jag er, Jag, som är Min skapelses Brudgum, kallar var och en av er: Min trolovade; varför denna bistra uppsyn och dessa varningar för Min Muns sötma?19 olyckliga lilla varelse, fjärran från att känna Mig, kom! Jag inbjuder dig att falla i din Brudgums famn så skall Jag visa dig hur Jag, Jahve, kan smycka din ande genom att låta ett överflöd av Min Gudomliga Kärlek komma över dig, så att du, i din tur, ger tillbaka detta flöde av Kärlek till Mig;

vänta sedan och se, den dag då Jag drar dig in i Mitt Hjärtas brudkammare kommer du att blomstra som en ros som växer vid ett vattendrag och förkunna Mitt Namns storhet när du ropar till Mig: ”Min Fader”; i Mitt Hjärtas brudkammare kommer ditt hjärta att flöda över i lovsånger, och liksom brudgummen gläder sig över sin brud, så skall Jag ha Min glädje i dig och du i Mig; Min mäktiga Hand skall hålla dig uppe, och du kommer aldrig att vilja skiljas från Mig igen; då kommer din ande, berikad av Min sötma och Min Andes fullhet, att ropa till alla länder: ”skönhet och härlighet finns hos vår Skapare! vårt Hopp och vår Herre!”

http://www.tlig.org/sv/messages/1015/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kyrkan, Livet, Människan, Mirakler, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.