HUR STORT ÄR UNIVERSUM OCH HUR KOM DET TILL?

Hubbitt-teleskopet tog under 4 månaders lång tid en bild som visar ofattbar många galaxer. I den översta bilden finns en galax som 8 gånger större nä vår egen som är Vintergatan.

Vintergatan är en stavspiralgalax som har en diameter på cirka 100 000 ljusår och är ungefär 12 000 ljusår tjock.

Man räknar med att det finns 200-400 miljarder stjärnor i Vintergatan. En av stjärnorna är vår sol, som befinner sig närmare periferin, ungefär 28 000 ljusår från centrum.

I den under bilder skådar vi in i tiden med galaxer 13 miljarder ljusår bort. I universum finns cirka två tusen miljarder galaxer. Ofattbart stort.

Vi vet ända att allt är ändligt. Det går att fastställa. En gång i begynnelsen rådde enorma hetta. Urtillståndet innehöll en extrem hetta, ca 5 tusen miljarder grader, 100 000 gånger varmare än solens inre, och närmar sig den s.k. Planck-tiden som är minsta meningsfull tid som går att beskriva – miljarddelar av en miljarddelars sekund eller en tid från 0 till 10-43  sekunder.

Universum har idag svalnat och tiden kan beräknas, Ekot av Big Bang skedde för ca 13,8 miljarder år sedan.

Varifrån kom då all energi och ljus och det som senare blev till materia?? Allt är ordnat i lagar från början? Hur kan då lagar uppstå om inte en orsak finns med ett medvetande som då närvarar??

Ett axiom gäller som är odelbart. Orsak och verkan. Det gäller såväl vetenskaplig som generellt. Bakom allt finns en grundorsak till skapelsen. Allt vi ser i universum, på vår jord och natur är ett resultat av en skapelseprocess i olika skapelsetider. Allt är underordnat lagar från begynnelsen. Allt måste stämma. Ljushastigheten är fastställt konstant.

Allt vi ser avslöjar en skaparförmåga med en visdom, makt och välde. Den minsta lilla blomma eller insekt fyller ett ändamål. Allt är förenat till ett gemensamt hus för oss.

Teologer i Grekland kalla allt för “oikonomia”, som betyder ungefär ” huset med dess livslagar”. Begreppet “ekonomi” har här sitt ursprung som förvanskats till att gälla hantering av pengar.

Oiko betyder hus. “Nomos betyder lag, sed eller bruka.  De skilde mellan natur som är physis och konventionen “nomos”.

Jorden är så ett hus för oss. Samhället är även det ett hus. Vår egen kropp är ett hus. Hela universum blir ett hus. Oikonomia skildra så Upphovets skaparförmåga. Motsatsen är “teologia” som betyder kunskapen om Gud, skaparen till all existens i himlen och på jorden.

I Daniels bok B  finns en lovsång till Guds ära och förmåga att skapa allt:

När man hade fört fram tre männen inför kungen sade Nebukadnessar till dem: “Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abed-Nego, inte dyrkar mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? De vägrade och kastades då in i en brinnande ungn.

28Då började de tre männen med en röst lova, ära och prisa Gud inne i ugnen:
29Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud,
lovad och upphöjd i evighet,
och prisat vare din härlighets heliga namn,
lovprisat och upphöjt i evighet.
30Prisad vare du i din heliga härlighets tempel,
lovsjungen och förhärligad i evighet.
31Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ner i djupen,
lovad och upphöjd i evighet.
32Prisad vare du på din kungatron,
lovsjungen och upphöjd i evighet.
33Prisad vare du i himlens boningar,
lovsjungen och ärad i evighet.

34Prisa Herren, alla hans verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
35Prisa Herren, ni himlar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
36Prisa Herren, ni hans änglar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
37Prisa Herren, allt vatten ovan himlen,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

38Prisa Herren, himlens hela här,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
39Prisa Herren, sol och måne,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
40Prisa Herren, himlens stjärnor,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
41Prisa Herren, regn och dagg,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
42Prisa Herren, alla vindar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
43Prisa Herren, eld och solglöd,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
44Prisa Herren, köld och hetta,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
45Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
46Prisa Herren, nätter och dagar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
47Prisa Herren, ljus och mörker,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
48Prisa Herren, frost och köld,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
49Prisa Herren, rimfrost och snö,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
50Prisa Herren, blixtar och moln,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

51Prisa Herren, du jord,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
52Prisa Herren, berg och höjder,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
53Prisa Herren, allt som växer på marken,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
54Prisa Herren, hav och floder,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
55Prisa Herren, alla källor,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
56Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
57Prisa Herren, alla himlens fåglar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
58Prisa Herren, alla vilda och tama djur,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

59Prisa Herren, ni människor,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
60Prisa Herren, Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
61Prisa Herren, ni hans präster,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
62Prisa Herren, ni hans tjänare,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
63Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
64Prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan,
lovsjung och upphöj honom i evighet.
65Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael,
lovsjung och upphöj honom i evighet,
ty han har låtit oss undkomma dödsriket
och befriat oss ur dödens våld,
han har räddat oss från ugnens flammande lågor,
ut ur elden har han räddat oss.

66Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
67Prisa Herren, gudarnas Gud, alla ni som fruktar honom,
lovsjung och tacka honom,
evigt varar hans nåd.

 

Det här inlägget postades i Hedendom, Helgon, Historia, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Livet, Makt, Människan, Skapelsen. Bokmärk permalänken.