BETYDELSEN AV JESU HELIGA NAMN OCH VÅR FRAMTID???

Genom födelsen i Bethlehem begynner i ny tidsålder. Ljuset kom till världen. Guds och Jungfru Marias son.

Namnet Jesus innehåller en bön “Rädda mig” Jesus kom som mänsklighetens Räddare eller Frälsare. Messias. Kristus och Guds son.

Sonade all vår skuld i sin Offerdöd. Dödens bojor bröts itu. Ett nytt Liv för att vi skulle födas i och lät oss ta del av Kristi gudomliga natur. Den nya Människan.

Han dog för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna (levande) eller insomnade.
Den vita strålen från Jesu Heliga Hjärta står för rening. Den röd strålen är för själen det evig livet. När Jesu dog på Korset utgöt allt för oss. Ur hans hjärta rann blod och vatten.

Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren stora löften till st. Faustina Kowalska :

“- Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Rosenskrans.

Guds ofantliga nåd gäller oss alla. En kristen som dör lämnar jordelivet för att vara tillsammans med Jesus, se 2 Kor 5:8; Fil 1:21‑23. Blodet från Jesus renar oss från all vår synd. Jesus är Allsmäktig, tålig,mild, ödmjuk i Hjärtat. Det sanna Ljuset och gränslös i vishet.

Uppståndelsen kommer också att ske i olika steg. Jesus var den förste, sedan kommer alla troende som levt att uppstå, och till sist alla människor, se 1 Kor 15:23‑24.

Gudsrike är består i en förening, fred, kärlek, rättfärdighet och liv med Kristus. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Kristus uppstått från de döda som den Första av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse komma genom en människa.  Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande

Kristi kommande ankomst skildras som Brudgummens ankomst. Ett bröllop men de sina. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade

Då skall Herren [Jesus] själv stiga ner från himlen när en befallning ljuder, en ärkeängels röst [som hörs] och en Guds basun [som ljuder].  Då ska de döda som tillhör den Smorde (Messias, Kristus) uppstå först.

Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i luften (den lägsta atmosfären). Och så ska vi alltid vara hos Herren. Denna händelse brukar kallas “uppryckandet”.

Därför, eftersom vi då alltid kommer att få vara med Jesus,  uppmuntra varandra med dessa ord.

Men om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. En rening skall komma då alla gudlösa, de som inte trott evangeliet,  allt gudlöshet, ondska och mörka krafter kommer att utplånas.

Så är människovärde en avbild av Kristus. Varje människa är unik och äger sitt eget värde. Vi kan handla utifrån denna människosyn och efterlikna Kristi kärlek och barmhärtig till oss. De är så en själ men i olika kroppar och bär namnet kristna.

Då vi är Guds barn är vi även Marias barn. Genom henne får vi en Moders beskydd. Hon är vår förespråkare till sin Son. Hon är en väg hem. Samma väg som Jesus. Hon är den som står Gud närmast. Hon är den rena och hennes dygder vill hon ge oss. Hon är Himlens Drotttning. Uppenbarelseboken 12.

Det här inlägget postades i Framtid, Hedendom, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Människan, Människan och värdet, Maria. Bokmärk permalänken.