MÖTET OM KYRKAN OCH GUD – VALBORG 2022

Denna helg runt Valborg och 1 maj möttes vi från olika kyrkor och församlingar.Vi möttes på särskild plats i Sverige i Gamla Hjälmseryd och bodde på Hjelmserydsstiftelsens prästgård. Vi möttes i en tid med många förtecken.

Kyrkan är riktigt gammal. En gammal romansk kyrka. Den byggdes någon gång mellan 1150-1250. Den romanska arkitekturen var den första stilen i Europas konsthistoria

Bakom denna utveckling finns kejsar Konstantin är framför allt känd som den förste romerske kejsare som erkände kristendomen.

En gång fanns i denna kyrkan en fresk som prytt hela korväggen, daterad runt 1200.  Den förstördes när kyrkan förföll och revs under 1800-talets andra hälft

Innan dess avtecknades fresken av Nils Mandelgren. Litografi av målningen finns fortfarande kvar som en historisk magnifik målning. Det är mer än vackra färger och former.

Motivet ovan absiden  dominerar som den Himmelska staden. Den lilla övre delen syns heliga gestalter. Ovanför altaret syns apostlarna och Fadern som håller Sonen på Korset. Till vänster närmast altarskivan i absiden syns den heliga Familjen, troligtvis med Jungfru Marias föräldrar och Sakarias.

På korets norr- och sydvägg handlar troligen om tre viktiga kungar i Sverige – St. Erik, St Olof och kanske St Knut.

Det står också klart att tre reliker, kyrkans skyddshelgon, placerades i altaret i samband med invigningen. De benämns tillhöra Johannes döparen, St Ursula och St Erik den helige.

1927 väcktes tanken att återuppbygga den gamla kyrkan. En insamling startades och delar som tillhört kyrkan och som spritts i socknen samlades in. 1934 var kyrkan klar för invigning.

Vi befinner oss  här när vi möts i tid när de första kristna kyrkor byggdes i Sverige. Både öst och väst finns med. Kyrkans ursprung är Kristus själv och den nya Skapelsen som kommer med den Nya Adam och Eva, dvs Jesus och Maria.

Kyrkorna fanns innan hela Bibeln fanns klar. Först år 323 under kejsar Konstantin den stores regeringstid, var det första ekumeniska, av grekiska ’världsomfattande’ kyrkomötet.

Kristus är sann Gud och sann Människa och verkade på jorden som Jesus inkarnerad som människa. Avlad av den Heliga Ande och född av Jungfru Maria.

Gud är så en enda till sitt väsen, men samtidigt tre personerFadern, Sonen och  den helige Ande.

Jesus kom för att rädda oss. Ingen är glömd. Han är den som älskar oss mest.  Han vill inte förlora någon. Utan tron på och tillit till Jesu makt, finns ingen annan som kan rädda människan. Kristus är Kärleken och den Barmhärtige.

Det har nu gått 1000 år sedan Sverige kristnades.

Vad har hänt sedan dess i kyrkan och världen?? Genom alla tider finns en utvalde som förkunnat Guds ord och lära i sin samtid. Så sker det  i vår moderna tid.

Även efter Kristi uppståndelse visade sig Jungfru Maria själv i världen. Kyrkor byggdes runt om i världen. Även på platser som tidigare var hedniska såsom i Guadalope i Mexiko 1531.

Kyrkans hjärta är i tabernaklet. Brödet och Vinet i Kristi Offermåltid blir reellt Kristi kropp och blod. Vi tar emot Kristus själv. En förening till vår räddning. En måltid till evigt Liv.

Uppenbarelser har ingått i kyrkan och de innehåller den kristna kallelsen till alla.

Jungfru Maria finns med  ända sedan uppenbarelsen i Saragossa år 40. Hon har kommit när samhället eller kyrkan är kris.

Hon kom i Fatima 1917 när Första världskriget pågår. Människor har då skilt sig från Gud. Fred på jorden kan först ske när fred åter råder med Gud själv.Hon önskar att vi biktar oss och tar emot Mässan.

Hon manade oss verkligen att be Rosenkransen. Hon är vår Fru av Rosenkransen. Den skyddar oss mot det onda och kan rädda människor. Vapnet mot de Onda. Ryssland skulle vigas till Hennes rena Hjärta av påven tillsammans med biskoparna. Hon är inte bara Jesu och vår moder. Hon är även Nationernas moder.

Om inte detta skedde i tid skulle en irrlära komma i Ryssland som blev kommunismen i den ryska revolutionen 1917, som fördärvade många människor och nationer. Ett nytt världskrig skulle då komma och det kom också 1939. Ekot av det gäller in i 2000-talet.

En kris råder med ett nytt krig som hotar oss. Pandemin har spritt sig likt en eld globalt.  Fatima varnade om kommande tider. Världen lider av en stor lögn. Även kyrkan är fara. Kristus instiftade den men men krafter finns genom människor som vill förstöra den.

Maria kom igen Garabandal, 1961-1965, som är en fortsättning på Fatima. Fr Pio, ett stort helgon,  bekräftade Garabandal som äkta. Detta ske på en särskild plats. En helig plats som finns som ett talldunge. Under 500 års tid ber befolkningen en nattlig Rosenkrans. Maria kom som vår Fru på berget Karmel.

Kyrkan, biskopar och präster varnas att överge det heliga Offret i Eukaristin/Nattvarden. Att lämna jordelivet utan tron på Kristus blir ett “liv” i ett evigt mörker och plåga. Enligt Fatima existerar helvetet.

Världen, kyrkan och människor är i kris med vilsna läror, krig, terror och revolutioner. Människans etiska och gudomliga värde förloras i materialism både ekonomiskt, politiskt och religiöst. En moralisk kris växer fram i världen

1981 kommer Maria igen i Medjugorje i Bosnien som pågår än idag. Upp till 50 milj människor har vallfärdat hit.

Under sker på himlen och med sjuka människor som botas. Budskapen kommer varje månad och sprids på många språk. Maria, som är Gospa, Fredens drottning, har sagt att detta blir hennes sista framträdande för människorna.

Både Garabandal och Medjurgorje talar om en kommande Mirakel av Gud. Alla kommer inse detta. Det blir synligt och kan inte förstöras.

Vi alla kommer en dag att få uppleva Gud själv inom oss.  Vi får se oss själva i Guds ögon.Det kommer att erfaras som en eld, men den kommer inte att bränna köttet, fastän den upplevs såväl fysiskt som psykiskt.

Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Men detta kan omskaka oss så mycket att vissa dör. Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Sedan 1985 kommer Jesus Kristus själv med sina kärleks- och fredsbudskap, True Life In God, till mänsklighet och till hela kyrkan, som  förmedlas av Kristi budbärare Vassula Rydén. Gud själv reste henne upp från nästan ingenting till att bli Kyrkans apostel.

Det stora frågan för världen är den söndersplittrade Kyrkan. Sönderdelad både i Öst och Väst. En tvådelad Påskhögtid i nära 500 år. Ja även tredelad med judendomen. En orimlighet. Kristus instiftade Kyrkan med sitt eget Blod. för mänsklighetens räddning. En Herde för en hjord.

-“Varje Påsk måste Jag dricka från er splittringens bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;” Jesus den 31 maj 1994

En förhoppning finns om en överenskommelse om gemensamt Påskdatum 2023. 1700 år efter kyrkomötet i Nicea. Påven Francikus har mött ledare för den Ortodoxa kyrkan för Kyrkans enhet.

Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 348 medlemsorganisationer (kyrkor, trossamfund och frikyrkor från över hundra länder och med över 500 miljoner medlemmar. Alla nya är grundade genom människor. Mässoffret är borta. Guds moder, Jungfru Maria, utraderas.

När vi möttes tog vi del av Apostlagärningarna.  Apostlarna förbjöds och bestraffades om de talade om Kristi uppståndelse och om de utförde kraftgärningar som botade människor i Kristi namn. Så visar modern tid upp liknande företeelser. .

Vi lever i en mycket viktig tid för mänsklighetens framtid. Tecknen har kommit. Kallelsen har kommit.

Vi är i den mörka tidens slut. Uppenbarelserna har väckt många människor men når inte in i kyrkor och  samfund. De förträngs. Trots att profetior har blivit besannade.

Jesus säger den 27 jan 2021 följande i True Life in God:

– ” Åh Vassula! kom och följ Mig, märkte du inte hur Mitt Hjärtas Kärlek flödar över till dig? lika mycket som Jag älskar dig, älskar Jag alla andra; ja 1 Jag lät dig se in i Mig hur Jag blöder av smärta och sorg för denna döende generation; många lever i djupaste elände, i nöd och mörker, hjälplösa och utan hopp, istället för att vända blicken upp mot Mig för att få lindring, hopp och fylla sitt hjärta med glädje; låtsas vissa som ingenting och ignorerar ljudet av bitterhet från sin Skapare…”

-“idag skördar världen vad den har sått, deras skörd är elände, men så många av dem inser inte ens varför de känner sig olyckliga och tomma, de är inte medvetna om att de har blivit slavar under denna materialistiska värld; hur kan Jag låta bli att känna sorg? med medkänsla har Jag uppenbarat Mitt Heliga Ansikte i dessa Budskap, men även för att på olika sätt lysa på denna generation och väcka dem; Jag har gett tecken och varslat i varje nation och ändå har många, trots alla dessa tecken, fortfarande en världslig ande och många fler en slö ande; de är varken varma eller kalla, Jag önskar att de vore det ena eller det andra; men de är bara ljumma, de har blivit slavar i denna döende värld;”

– “Min kyrka som behövde konsolideras är fortfarande splittrad, och herdarna oförsonliga, döva för Mina Uppmaningar till enhet och för att förena Påskens datum, många av dem sätter lagens bokstav före hjärtats lag; kan Jag vara nöjd med dessa herdar som blir ett hinder för enhet?”

– ” Jag är Kristus som är kärlek;

Jag är Ordet och Livet och den som bor i Mig och Jag i honom har liv; Jag har aldrig lämnat er; när Jag återvände till Fadern höll Jag Mitt löfte om att aldrig lämna er som föräldralösa, utan att sända Hjälparen, Sanningens Ande som är Mitt Vittnesbörd;”

-”  det är Tidens Slut när mörker synes råda och världen befinner sig i den Ondes makt, men var lugn och trygg med att snart är Min Återkomst nära förestående eftersom Min Mors- och Min Triumf är närmare än du tror; men före denna Triumf behöver världen utrota sina ondska, sona sina brott och omvända sig;”

-” under de senaste åren, Vassula, har Jag gett tillräckligt med bevis för att vittna om att Jag är författaren till Sant Liv i Gud, för det är den Skatt Jag hade reserverat för denna Tidens Slut när världen blivit kall mot Mig; denna, Mitt Ords rikedomen, hälls ymnigt ut från djupet av Mitt Heliga Hjärta för att rena denna värld från synd;”

-” liksom i det förflutna när Min Fader talade till Mose, Aron och Samuel i molnpelaren, kommer Min Faders röst att höras i varje rättfärdigt hjärta som visar att Han är en förlåtelsens Gud som utplånar all din skuld, en Gud som älskar och bryr sig om dig, Han kommer att visa sin frälsande kraft, hela vägen till jordens mest avlägsna delar; tills den dagen kommer, gläd dig medan du är i ständig bön; livnär dig på Mitt Gudomliga Bröd och Vin och Jag ska föra dig hem;”

.. var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Ånger, Barmhärtihet, Bibeln, Enhet, Existens, Familj, Fatima, Fattigdom, Förlåtelse, Framtid, Fred, Frihet, Gamla Testamentet, Garabandal, Hat, Hedendom, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kommunism, Krig, Krispolitik, Kristendom, Kyrkan, Makt, Människan, Maria, Materialism, Medjugoreje, Mirakler, Moses, Ny tid, Okategoriserade, Omvändelse, Orättvisa, Pader Pio, Påsk, Profetior, Ryssland, SLiG, Sverige, Tid, Treenighet, Ukraina, Värderingar, Världskrig, Vassula. Bokmärk permalänken.