KYRKANS FRAMTID OCH ENHET

Öppet brev:
Kära Ärkebiskop Antje Jackelén

Jag skriver till Dig i en tid som är Frälsningens sista tid.

Kristus kallar hela mänskligheten och kyrkan i väst och öst. En tid för omvändelse. Barmhärtighetens tid. Kyrkans återförening som den var. Reella uppenbarelser sker.

Den 13 maj är en fredsdag som gäller Kyrkans framtid. Guds moder kom 1917 om fred. Många i världen är samlade i världen och ber för Kyrkan.

Den 13 maj  1917 skildrar Fatima en fredskallelse som ekar än idag. Ett världskrig rådde då men ett nytt kom senare.

Två irrläror spreds.

En blev kommunismen i ryska revolutionen 1917 som dödade många. En annan lära kom i nästa världskrig 1939 som döda många genom nazismen.

Idag utspelas ett brutalt krig. De “goda” mot “nazismen” mot grannen i väst. En facsism återvänder.

Fatima förvarnade om Europas framtida genom stora konflikter och avfallet från Gud. Den stora frågan gällde Kyrkans framtid som har blivit så oförenlig med varandra.

Kyrkan skapades av Kristus,  Inte genom människors verk och uppdelningar.

Jag sänder dig ett öppet och så viktigt brev som finns på http://www.oikonomia.info/?p=45552

Denna tid som nu är, är så larmad.  Jag ber för dig om detta.

I ödmjukhet

I Kristi frid och välsignelse

Christer Brandt

Se fortsättning:

Johannes Paulus II talade på Fatimas årsdag, den 13 maj 2000, och tar upp den stora innebörden just i Fatima inför 600.000 människor:

–       “Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!” Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

–       “Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med “draken”, vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden, se Upp 12.3

–       Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. “Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem.”

Kristna kyrkans framtid gäller Enhet. Vi har lärt oss att Kristus är i Fadern genom sin gudomliga natur. Vi är förenade i Kristus genom hans kroppsliga födelse.

“Den som äter mitt kött och dricker mitt blod i förblir i mig och jag i honom”

Ja Kristus är nu Uppstånden. Ja sannerligen han är uppstånden. Han kom som Ljuset för att skingra mörkret till vår räddning. En himmelsk gåva som Kristus ger oss. Det Gudomliga Brödet och Vinet.

Kyrka är en genom Kristus själv..Kyrkan instiftas  som det nya förbundet för alla med Gud.

Allt kan vinna frälsningen. Han är den som älskar oss mest. En hjord och en herde var syftet.

Med Kristi uppståndelse sker en ny skapelse och människa. Den nya Adam och Eva.

Ett Offer av Kristus och för en kommunion med oss. Hans tron på jorden blev Korset.

Jesus talar igen 1986 till hela kyrkan och mänskligheten i denna så vanskliga och upproriska tid för att återupprätta det fallna. Kyrkan skall återuppväckas som den var i Fornkyrkan. Gud talar än med budskap till våra dagar.

Tusentals fredskallelser. Spritt i 4 världsdelar och över 40 språk. Även till andra andliga rörelser. Profetior har besannats som Jesus har förvarnat. Allt i förmedlat i Guds eget verk “True Life n God” genom Vassula Rydén.

Hans första ord är till oss den 20 september 1986 var till sin budbärare i denna moderna tid.

– Frid vare med dig;

– Kan jag få vara med Dig?

– ja, du är med Mig; Jag är Ljuset;

Vi i Sverige har ett arv. En kristet arv. Vår flagga bär  det gula Korset med den Blå bakgrunden som anger ett vårt ursprung som blev Sverige. Kristus och Maria är här symboliserade.

Maj månad är tillägnad Jungfrun Maria. Hon är besjungen som “Kristallen den fina”.

Gamla Hjelmseryds kyrka  är riktigt gammal. Vi var en kristen grupp som var här under Valborg.

Ja en gammal romansk kyrka. Den byggdes någon gång mellan 1150-1250. Den romanska arkitekturen var den första stilen i Europas konsthistoria.

Bakom denna utveckling finns kejsar Konstantin är framför allt känd som den förste romerske kejsare som erkände kristendomen.

En gång fanns i denna kyrkan en omtalad vacker fresk som prytt hela korväggen, daterad runt 1200.

Motivet ovan dominerar av den Himmelska staden. Heliga gestalter syns.

Ovanför altaret syns apostlarna och Fadern som håller Sonen på Korset. Till vänster närmast altarskivan i absiden (den mörka delen)  syns den heliga Familjen, troligtvis med Jungfru Marias föräldrar och Sakarias.

Så andas det vår kristna ursprung. Sverige kristnades för ca 1000 år sedan. Vi är nu i en utsatt tid.

Kära Årebiskop, jag hörde ditt tal på SVT riktat till Patriarken Kyrill i Moskva och ryska Ortodoxa kyrkan. Låt oss fortsätta att be, också för alla fredsförsök som sker i det fördolda, bad du för honom.

Himmelsskriande blodsutgjutelse sker. Som kristna envisas vi att tro att blodets skrik inte går ohörda. Inte heller rättvisans och solidaritetens rop.

Den internationella organisationen Kyrkornas Världsråd har vänt sig till den rysk-ortodoxa patriarken Kirill och uppmanat honom att arbeta för att få slut på kriget.

Vi lever verkligen i en mörk och avgörande tidsålder.

Stor oro och förvirring råder. Falska läror sprids i sekler. Kristna förföljs i öst- och sydländer. Samhället och kyrkan attackeras. Det mänskliga värdet  förringas såväl ekonomisk, politiskt och som religiöst.

Tillståndet gäller inte bara krig, klimat och pandemin. Den stora frågan för världen är den söndersplittrade Kyrkan. Sönderdelad både i Öst och Väst under tusen år. Kristi kropp är söndrad.

Människors själar är i stor fara att förlorar sig utan Gud. Både Kristus och Maria kallar alla till omvändelse innan det är försent.

Kyrkans enhet saknas. Kyrkans offermåltid med Livets bröd och Frälsnings kalk uteblir och kränks. Verk genom människor i församlingar. Det blir Kristi motståndare. Kristi sår blöder igen.

“Utan mig kan du inte göra någonting”.

Så vi måste hålla fast vid hans närvaro i oss och omkring oss, för att skingra mörkret, för att röra oss mot ljuset. Kristus ger oss ljuset och sanningen. Som Sakarias sång säger, Han är solen som kommer uppifrån.

Den mörka tiden skall gå mot sitt slut. Kristi återkomst stundar i vår tid. Medier återger inte det som verklig har skett.

Den förskräckelse som utspelar sig nu är förvarnad. Fredskallelse har kommit genom Jungfru Maria. Hon kom i Fatima 1917 när Första världskriget pågår.

Människor har då skilt sig från Gud. Gud är kränkt genom vårt leverne Fred på jorden kan först ske när fred åter råder med Gud själv. Hon önskar att vi biktar oss och tar emot Mässan/Nattvarden

Hon manade oss verkligen att be Rosenkransen. Hon är vår Fru av Rosenkransen.

Den skyddar oss mot det onda och kan rädda människor. Vapnet mot de Onda. Ryssland skulle vigas till Hennes rena Hjärta av påven tillsammans med biskoparna. Hon är inte bara Jesu och vår moder. Hon är även Nationernas moder.

Om inte detta skedde i tid skulle en irrlära komma i Ryssland som blev kommunismen i den ryska revolutionen 1917, som fördärvade många människor och nationer. Maria gjorde ett sista försöka den 13 maj 1917. Revolutionen i Ryssland bröt den 8 nov 1917.

Ett nytt världskrig skulle då komma och det kom också 1939. En ny irrlära kom i nazismen. Ekot av detta sträcker sig in i 2000-talet. Världen leds av en stor lögn.

I västliga kyrkor är Jungfru Maria bortkopplad. Hennes betydelse som Guds moder är ringaktad. Utan henne finns inte kyrkan. Hon är kyrkans Moder. Hennes löften är okända i vår tid..

En kris råder med ett nytt krig som hotar oss. Pandemin har spritt sig likt en eld globalt.  Fatima varnade om kommande tider. Världen lider av en stor lögn. Även kyrkan är fara. Kristus instiftade den men krafter finns genom människor, inom och utanför kyrkan, som vill förstöra den.

Maria kom igen Garabandal, 1961-1965, som är en fortsättning på Fatima. Fr Pio, ett stort helgon, bekräftade Garabandal som äkta.

Kyrkan, biskopar och präster varnas att inte överge det heliga Offret i Eukaristin/Nattvarden. Att människor lämna jordelivet utan tron på Kristus blir ett “liv” i ett evigt mörker och plåga. Enligt Fatima existerar helvetet.

Världen, kyrkan och människor är i kris med vilsna läror, krig, terror och revolutioner. Människans etiska och gudomliga värde förloras i materialism; ekonomiskt, politiskt och religiöst. En moralisk kris växer fram i världen

1981 kommer Maria igen i Medjugorje i Bosnien som pågår än idag. Uppemot 50 milj människor har vallfärdat hit.

Under sker på himlen och med sjuka människor som botas. Budskapen kommer varje månad och sprids på många språk.

Maria, som är Gospa, Fredens drottning, har sagt att detta blir hennes sista framträdande för människorna.

Både Garabandal och Medjurgorje talar om en kommande Mirakel genom Guds ingripande  Alla kommer att få inse detta att det kommer från Gud. Det blir synligt och kan inte förstöras.

Det markerar en viktig tidpunkt för hela mänskligheten.

Om inte människor omvänder sig i tid nu, kan de gå under för alltid.

Många tecken kommer i vår tiden på himlen och på jorden.

Ikoner med Jungfru Maria som gråter i tårar, blodstårar.

Hostior som blöder blod såsom i Polen. Kristus närvarar reellt. Alltid!

Vi alla kommer en dag att få uppleva  Gud personligen inom oss.  Vi får se oss själva i Guds egna ögon. Det kommer att erfaras som en ånger och eld, som  inte att bränna köttet, fastän det upplevs såväl fysiskt som psykiskt.

Varningen är ämnad för att korrigera vårt medvetande. Men detta kan omskaka oss så mycket att vissa kommer att dör.  Dess verkningar på jorden kommer att bli mycket stora.

Sedan 1985 kommer Jesus Kristus själv med sina kärleks- och fredsbudskap, True Life In God, till mänskligheten och till hela kyrkan, som förmedlas av Kristi budbärare Vassula Rydén.

Gud själv reste henne upp från nästan ingenting till att bli Kyrkans apostel. Vi har sett det tidigare såsom det gällde för Paulus.

Kardinalfrågan för världen är den söndersplittrade Kyrkan med många namn. I många fall finns ingen Mässa eller Nattvard till människorna.

Då är Kristus själv borttagen ur kyrkan/församlingen.Vad är då kyrkans framtid??

Guds moder, Jungfru Maria, finns heller inte med, trots Hennes lovsång i Lukas 1:46, som gäller framtiden.

Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 348 medlemsorganisationer (kyrkor, trossamfund och frikyrkor från över hundra länder och med över 500 miljoner medlemmar.

Alla nya är grundade genom människor och lärosatser. Sanning ersätts av det politiskt korrekta Mässoffret är borta. Guds moder, Jungfru Maria, utraderas.

En tvådelad Påskhögtid har gällt i nära 500 år. Ja även tredelad med judendomen. En orimlighet. Kristus instiftade Kyrkan med sitt eget Blod. för mänsklighetens räddning. En Herde för en hjord.

–       “Varje Påsk måste Jag dricka från er splittringens bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;” Jesus den 31 maj 1994

En förhoppning finns om en överenskommelse om gemensamt Påskdatum 2023. 1700 år efter kyrkomötet i Nicea. Påven Francikus har mött ledare för den Ortodoxa kyrkan att förena Påskdatumet. Utan det förblir splittring. Kyrkan är från Kristus

Jesus säger den 27 jan 2021  följande i True Life in God

– ” Jag är Kristus som är kärlek;

Jag är Ordet och Livet och den som bor i Mig och Jag i honom har liv; Jag har aldrig lämnat er; när Jag återvände till Fadern höll Jag Mitt löfte om att aldrig lämna er som föräldralösa, utan att sända Hjälparen, Sanningens Ande som är Mitt Vittnesbörd;”

-”  det är Tidens Slut när mörker synes råda och världen befinner sig i den Ondes makt, men var lugn och trygg med att snart är Min Återkomst nära förestående eftersom Min Mors- och Min Triumf är närmare än du tror; men före denna Triumf behöver världen utrota sina ondska, sona sina brott och omvända sig;”

-” under de senaste åren, Vassula, har Jag gett tillräckligt med bevis för att vittna om att Jag är författaren till Sant Liv i Gud, för det är den Skatt Jag hade reserverat för denna Tidens Slut när världen blivit kall mot Mig;

-” liksom i det förflutna när Min Fader talade till Mose, Aron och Samuel i molnpelaren, kommer Min Faders röst att höras i varje rättfärdigt hjärta som visar att Han är en förlåtelsens Gud som utplånar all din skuld, en Gud som älskar och bryr sig om dig, Han kommer att visa sin frälsande kraft, hela vägen till jordens mest avlägsna delar; tills den dagen kommer, gläd dig medan du är i ständig bön; livnär dig på Mitt Gudomliga Bröd och Vin och Jag ska föra dig hem;”

.. var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995

Ärkebiskopen jag förmedlar dessa ting till Dig i en tid som rör Kyrkans framtid och återbördande. ”Ortodoxa, Katoliker och Protestanter! Ni tillhör mig.

I Kristi fred och välsignelse

Christer Brandt

Det här inlägget postades i Förnyelse, Framtid, Historierevision, Krig, Kristendom, Kyrkan, Livet, Makt, Människan, Maria, Materialism, Medier, Medjugoreje, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.