HELIGE ANDE – DEN INRE KRAFTEN I GUDS KYRKA

frid vare med dig; Vassula, Skriften ljuger aldrig; det har sagts att i de sista dagarna kommer människor att bära fromheten som en mask, men utan att vilja veta av dess inre kraft2 ack! Min älskade, kommer det att finnas någon tro kvar vid Min Återkomst? …

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, levande och verksam; som hjärtat i en kropp är Min Helige Ande Hjärtat i Min Kropp, som är Kyrkan;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande som ger för intet och delar med sig av sina gåvor och nådebevis, och så bygger upp Kyrkan;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, Påminnelsen om Mitt Ord, som inte uppenbarar något nytt, utan samma undervisning given av samme Ande;

– den inneboende kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, som förklarar, upplyfter och förvandlar er till sanna avbilder av Mig;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, denna Eld som ger er liv, renar er och gör er ande till eldstoder, kärlekens brinnande härdar, levande ljusfacklor som utan fruktan förkunnar Mitt Ord och blir den Allrahögstes vittnen och som lär andra att söka endast Himmelska ting;

– den inre kraften i Min Kyrka är Min Helige Ande, Livet och Andningen som håller er levande och får er ande att längta efter Mig och kalla Mig: Abba; om du vägrar, Mitt barn, och undertrycker Min Helige Andes gåvor, vilka tjänster kan du då utföra och erbjuda Mig? var inte som döda kroppar som håller fromhetens yttre sken uppe men förkastar dess inre kraft, och med meningslösa teorier begränsar Mig i Min Gudomlighet; hindra inte dem som kommer till Mig som barn och lever ett hängivet liv i den Helige Ande; det är Jag som kallar dem till Min Helige Andes bröllop;

KÄLLA: TRUE LIFE IN GOD http://www.tlig.org/sv/messages/614/

Det här inlägget postades i Fred, Frihet, Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Livet, Människan, Mirakler, SLiG, Vassula, Visdom. Bokmärk permalänken.