SE, DETTA ÄR DET HJÄRTA SOM BLÖDDE FÖR DIG OCH FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN

Sant Liv i Gud, den 3 augusti 2001

frid vare med dig;
Min älskade, säg dessa ord till Mig på Min Högtid

”drag mig, min Älskade, i Dina Fotspår
som doftar ljuvligt av myrra;

”led mig vid handen till Din Kammare,1 min Konung,
där jag i avskildhet får höra Din kungliga Röst;

”lys upp mitt ansikte, du människosläktets Älskare, med Ditt leende;
låt Din ömsinta kärleks blick,
som överglänser allt annat, och går utöver allt förnuft,
vila på mig;

”om jag någonsin har svikit Dig
eller ens för ett ögonblick fick Dig att höja ögonbrynen
på grund av min bräcklighet,
bönfaller jag Ditt allra Heligaste Hjärta att visa mig medlidande;

”Du har makten över liv och död,
och nu kommer jag till Dig
för att finna min tillflykt i Ditt Heliga Hjärta,
där jag finner Liv och evig vila;”

se, detta är det Hjärta som blödde för dig och för hela mänskligheten; detta är tröstens och barmhärtighetens Hjärta; detta är det Hjärta som har utvalt dig; den som tillber detta Hjärta skall höljas i Vishetens slöja, som förskönar din själ så att den kan träda in, smyckad på detta sätt, till Min likhet;

– kan du säga Mig, dotter, var du föddes?

Jag föddes i Ditt Heliga Hjärta;2

ja! du föddes i Mitt Heliga Hjärta; alla som tillhör Mig är födda i Mitt Hjärta;

har ni inte läst: ”han skall ropa till Mig: ’Du är min Fader, min Gud, min frälsnings Klippa!’ därför skall Jag göra honom till Min förstfödde, främst bland jordiska furstar;” eftersom hans släktskap kommer från konungarnas Konung, och eftersom han skall leva i höjden bland dem som Jag gudomliggjort genom Min Gudomlighet; jordiska kungar tillhör det jordiska, men de som är födda av Mig kommer att ha en högre boning i himmelen; dödliga människor är som en vindpust; mäktiga människor är bländverk, läggs de tillsammans i vågskålen är de lättare än luft;3säg därför till er själ, Mina älskade:

”bara hos Gud finner jag ro,
endast från Honom kommer mitt hopp;”

låt ert hjärta jubla och er själ förnyas, för i dessa tider utgjuter Jag Mina nådegåvor över mänskligheten som aldrig tidigare i historien; ic;

1 Det Heliga Hjärtat.

2 Herrens Ande gav mig dessa ord.

3 Ps. 62:9.

Källa: http://www.tlig.org/sv/messages/1069/

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Livet, Människan, Påsken, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.