JUNGFRU MARIA SOM VÅR MODER, ANDLIGA MODER

För en tids sedan fick i min hand en bok om Jungfru av Maria av Louis-Marie Grignion de Montfort, född Louis Grignion den 31 januari 1673 i Montfort, Frankrike, en fransk präst i som skrev ett flertal teologiska alster, i synnerhet inom mariologi. Han vördas som helgon i Katolska kyrkan

VAD ÄR BETYDELSEN AV JUNGFRU MARIA?

Hon är Morgonstjärna i Skapelsen efter Faderns son. Hon är Arken. Hon är enastående. Efter Gud själv är Hon den mest Kärleksfulla och Barmhärtigaste person som finns. Hon är dygdernas moder. Överträffar Änglar och helgon.

HON  ÄR DEN SOM FORMADE GUDAMÄNNISKAN

Hon formade Kristus som Människan på jorden Gud som skapat allt kunde ta boning i henne. Det finns inget mörker i henne, inte ens en skugga. Hon är en helig plats, den heligaste där helgon formas och stöpa.

De stöps i Maria.  Det är stor skillnad att hugga fram en staty  med hammare och mejsel än att gjuta en staty i en form.

Skulptören behöver mycket tid och lägger ned mycket hårt arbete att mejsla fram statyn.

Med Maria kräver det inte mycket möda och går väldigt fort. Du är värdig att kallas den form som Gud stöps i. Maria är en form som Gud  har stöps i. Maria är en forma att forma människor till Gudamänniskans avbild. Vi är hennes barn. Genom henne börjar vägen.

Många förlitar si gpå sin egen skicklighet, kunskap, konstfärdighet och hugger utan ände med sin hammare på hård sten.

Att upptäcka Marias vackra form där Jesus så gudomligt och naturligt formades. Den fullkomliga formen. Du som troget engagerar dig i denna andakt, kommer att ära Jesu Kristus under en månad än vad du skulle gjort under flera år.

Den heliga Jungfrun vill på grund av sin djupa kärlek för oss ta emot våra handlingar i sina jungfruliga händer och täcka dem med sin ofattbara skönhet och strålglans, för att bära fram dem till Jesus Kristus.

‘LITANIA TILL MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA

Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud, himmelske Fader: Förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare: Förbarma dig över oss.
Gud, Helige Ande: Förbarma dig över oss.
Heliga Treenighet, en ende Gud: Förbarma dig över oss.

Marie obefläckade hjärta: Bed för oss
Marie obefläckade hjärta, danat efter Guds hjärta
Marie obefläckade hjärta, förenat med Jesu hjärta
Marie obefläckade hjärta, den Helige Andes kärl
Marie obefläckade hjärta, Treenighetens tabernakel
Marie obefläckade hjärta, Ordets hem
Marie obefläckade hjärta, bevarat rent i din tillblivelse
Marie obefläckade hjärta, överflödat av nåd
Marie obefläckade hjärta, välsignat bland alla hjärtan
Marie obefläckade hjärta, härlighetens tron
Marie obefläckade hjärta, avgrund av ödmjukhet
Marie obefläckade hjärta, kärlekens offer
Marie obefläckade hjärta, spikat vid korset
Marie obefläckade hjärta, de bedrövades tröst
Marie obefläckade hjärta, syndarnas tillflykt
Marie obefläckade hjärta, de döendes hopp
Marie obefläckade hjärta, nådens hemvist

Guds Lamm, som borttager världens synder: Förskona oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder: Bönhör oss, o Herre
Guds Lamm, som borttager världens synder: Förbarma dig över oss, o Herre
Kristus, hör oss. Kristus, bönhör oss.
Herre, ha förbarmande över oss. Kristus, ha förbarmande över oss.
Herre, ha förbarmande över oss.

Obefläckade Maria, mild och ödmjuk av hjärtat:
Dana våra hjärtan efter Jesu hjärta.

Låt oss bedja:
Barmhärtige Gud, som för syndarnas frälsnings skull och som en tillflykt för de eländiga har gjort Marie obefläckade hjärta lika fullt av ömhet och förbarmande som Jesu hjärta, gör så att vi, som vördar hennes ljuva och kärleksfulla hjärta, genom hennes förtjänster och förböner för alltid må få leva i gemenskap med Moderns och Sonens hjärtan, genom samme Kristus, vår Herre. Amen.

Stjärna över haven

Stjärna över haven, du Guds milda moder ,

nu och alltid jungfru , barn av himmelsljuset.

Med Guds Son i famnen

var för oss en moder.

Han är din och given

/: genom dig till alla. :/

En bland alla, utvald ,

du som högst benådats, bed för oss och ger oss

/: öppna för Guds stillhet.:/

Lär vår sinne lydnad,

ödmjukhet och renhet,

så att vi tillsammans

/: alltid gläds i Jesus.:/

Lov ske Gud vår Fader,

lovad vare Kristus

och den Helge Ande .

/: Tre i en vi ärar.:/

T Ave Maris Stella , Ambrosius Autpertus ( d.784 ) ?, A. Frostenson 1968

M Okänd ursprun

Det här inlägget postades i Jesus Kristus., Kristendom, Människan, Maria. Bokmärk permalänken.