KRISTNA DENNA AVKRISTNADE BEFOLKNING

TRUE LIFE IN GOD – Citat den 2 februari 1999

Se, Min älskade, med vilken iver och beslutsamhet Jag steg ned över din bräcklighet för att omvandla dig och genom dig andra till att bli Min Kyrkas stöttepelare? och av hela Mitt Hjärta välsignar Jag dig och alla de som blivit till pelare av gudomlig eld, för att förmedla Mina ord i dessa angelägna Budskap och som frivilligt och med kärlek gjort allt de kunnat, utan att spara på kärlek och iver att utbreda Sanningen, för att kristna denna avkristnade befolkning; Jag är med dig och Jag lovar dig att Jag skall belöna dig och de andra hundrafalt;

ser du hur Jag väcker upp fredsstiftare och hur Jag skyndar för att rädda Mitt Hus? du förstår, Min Vassula, Mina Ögon är alltför rena för att kunna se på upproret; skönheten i Mitt Verk (för det är Mitt Verk) är att dra alla själar in i Mitt Heliga Hjärta; om Jag inte skyndar att med Min Spira uppväcka lärjungar, kommer fikonträdet inte att blomma; inte heller blir någon frukt kvar på vinträdet, och Mina får kommer att fortsätta att skingras tills det inte finns ett enda kvar i fållan; Godhet och Barmhärtighet kunde inte uthärda att se så många själar på väg mot den eviga elden;

oupphörligt och outtröttligt, med Mitt Hjärta i Min Hand, skall Jag fortsätta att se på varje hjärtas fönster, för att väcka det och föra det in i Min Gudoms brinnande Kärlek;

sedan skall Jag lägga alla de dygder som behövs, med en ström av enastående och heliga nådegåvor, på deras hjärtans altaren för att dra dem in i en fullständig förening med Fadern, med Mig och den Helige Ande och nedsänka dem i himmelens eviga glädje och i Våra fröjder;

Det här inlägget postades i Antikrist, avhumanisering, Barmhärtihet, Eukaristin, Fattigdom, Förlåtelse, Förnyelse, Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Livet, Människan, Maria, Profetior, Rosenkransen, sekulariseng, SLiG, Vassula. Bokmärk permalänken.