THE MOST POWERFUL HEALING PRAYER BY ST. PADRE PIO

Himmelske Fader, jag tackar dig för att du älskar mig.
Jag tackar dig för att du skickade din Son, Vår Herre Jesus Kristus, till världen för att frälsa och befria mig.

Jag litar på din kraft och nåd som stödjer och återställer mig.
Kärleksfulle Fader

rör mig nu med dina helande händer,
för jag tror att din vilja är att jag ska må bra i sinne, kropp, själ och ande.

Täck mig med din Sons dyrbaraste blod,
vår Herre, Jesus Kristus från toppen av mitt huvud till mina fotsulor.

Kasta allt som inte borde vara i mig.
Rota ut alla ohälsosamma och onormala celler.

Öppna eventuella blockerade artärer eller vener och bygg om och fyll på skadade områden.

Ta bort all inflammation och rensa eventuell infektion
genom kraften av Jesu dyrbara blod.

Låt elden av din helande kärlek passera genom hela min kropp
att läka och göra nya eventuella sjuka områden
så att min kropp kommer att fungera som du skapade den för att fungera.

Rör även mitt sinne och min känsla,
även mitt hjärtas djupaste fördjupningar.

Mätta hela mitt väsen med din närvaro,
kärlek, glädje och frid och dra mig allt närmare dig varje ögonblick av mitt liv.

Och Fader, fyll mig med din Helige Ande
och ge mig kraft att utföra dina gärningar
så att mitt liv ska bringa ära och ära åt ditt heliga namn.
Jag ber om detta i Herren Jesu Kristi namn.

Amen

English version

Heavenly Father, I thank you for loving me.
I thank you for sending your Son,
Our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free.
I trust in your power and grace that sustain and restore me.
Loving Father,
touch me now with your healing hands,
for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul and spirit.
Cover me with the most precious blood of your Son,
our Lord, Jesus Christ from the top of my head to the soles of my feet.
Cast anything that should not be in me.
Root out any unhealthy and abnormal cells.
Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas.
Remove all inflammation and cleanse any infection
by the power of Jesus’ precious blood.
Let the fire of your healing love pass through my entire body
to heal and make new any diseased areas
so that my body will function the way you created it to function.
Touch also my mind and my emotion,
even the deepest recesses of my heart.
Saturate my entire being with your presence,
love, joy and peace and draw me ever closer to you every moment of my life.
And Father, fill me with your Holy Spirit
and empower me to do your works
so that my life will bring glory and honour to your holy name.
I ask this in the name of the Lord Jesus Christ.
Amen.

Det här inlägget postades i Bön, Jesus Kristus., Kärlek, Pader Pio. Bokmärk permalänken.