Lundsberg, riksinternatens och elitskolans fostran av makthavare och indoktrinering av samhället.

PenalsimElevhierarkins förebild till den sadistiska kamratfostran som nu avslöjats bl.a på Lundsberg tillhör en engelsk tradition runt elitskolor som Eton. ”Må Lundsberg likt Eton bli en viktig länk, en drivande kraft i sitt lands utveckling.”, förkunnar Lundsbergs grundare William Olsson år 1896

Maktstrukturer och andra företeelser tillhör en gemensam grundtanke mellan Lundsbergs skola och de engelska public schools om hur fostran bör bedrivas och vad den ska resultera i.  Svd 2/12 tar upp ämnet genom Peter Sandgren som forskar i ämnet.

Lundsbergs grundare William Olsson år 1896 ville bilda en privatskola enligt engelskt snitt i Sverige … År 1912 publicerades, i skoltidningen Lundsbergaren, en artikelserie skriven av en före detta elev som besökt Eton. I artikeln beskrivs “hur Eton fostrar framtidens generaler, chefer och vetenskapsmän. Fostran syftar till en allsidig utveckling som innefattar både de fysiska och själsliga aspekterna”.

Denna engelska tradition tillhör en  legaliserad barnmisshandel. Dess rötter är yttest mörka. Att gallra. I Storbritannien rör det barn till adeln och de förmögna familjerna som tas hemifrån redan vid sex års ålder och dumpas på sk “prep”-skola. “Prep” betyder förberedelse enligt min tolkning i att bli indoktrinerad.

Redan här känner de sig oälskade och rädda såsom när deras föräldrar kördes iväg och avlämnades på en främmande plats bland främmande människor. Dessa barn var bara sex år gamla. Vilken effekt har detta fått på ett litet barn?

Från detta formella, kärlekslösa liv på prepskolan går de till “public school.” Eton och Harrow är de mest kända och prins William, arvtagare till den brittiska tronen efter sin far, prins Charles, skickades till Eton.

Vid dessa prep- och internatskolor ska barnen formas att överensstämma antingen med skrivna och oskrivna regler eller får de ådra sig vrede från de svartklädda eleverna.

Detta förnedrande system, där yngre pojkar blir slavar till de äldre, ska uppmuntra till viljan att kunna dominera och kontrollera andra; och introduceras till “glädjen” och makten att få tillfoga smärta och tortyr på andra.

Ett tänkande som tillhör det forntida “The British Empire” strävan att råda över världen. I detta arv verkar än idag svartadeln med förgreningar som sträcker sig långt in i finansvärlden.

I korthet tillhör förfäderna till huset Windsor svartadeln med Vilhelm av Oranien på den brittiska tronen.

Drottning Elizabeth är svartadelns topp i Strumpebandsorden. Denna krets härstammar från Hannoversläkten, Habsburg, Hohenzoller, Bourbon, Orange, Savojen och andra grenar, som ingår i blodsbanden ända tillbaka till den svarta adeln ifrån Tyskland och Italien vare sig det rör sig om irländska, skotska, tyska, danska eller svenska grenar. I historien tillhör de Guelferna.BlackNobelorder

 

Här på bilden finns Srumpebandsorden med kungahusen samlade från England, Spanien, Danmark, Norge och Nederländerna och med prinsar, hertigar från England och Luxemburg. De utgör en elit som ingår i finansens tentakler.

De ingår idag i  ett råd som tillkom på 1600-talet, “Committee 300”, världens elitklick, som är en produkt av brittiska Ostindiska kompaniet, som chartrades av den brittiska kungafamiljen.Opiomwars

Kungahus i det brittiska imperiet byggde upp enorma förmögenheter på kolonialism  och genom opium- och droghandeln i Kina.

In i denna 300-krets finns idag kungahus i Europa inkl huset Bernadotte och familjer i väst som Rothschild, Bush och Rockefeller och företrädare för globaliseringen som Kissinger, Blair m.fl.

Kungahusens ursprung går långt tillbaka via The Black Nobility runt Viktor Emanuel II av Savojen 1870 och till de svarta Guelferna i de oligarkiska familjerna i Venedig och Genua, som under 1200-talet kontrollerade all handel med fullständiga handelsrättigheter i ett monopol.

Dess rötter fortsätter till fenicierna och ända tillbaka till forntidens egyptier och till sumererna. De vill återupprätta forntidens drakhierarkier, som är den svarta adelns framtidsvision.

Allt  har gömts i sekler i sekter och hemliga ordnar. Stumpebandsorden är en sådan styrd av Drottning Elisabeth. Högerns historiska rötter har växte fram ur dessa kretsar. USA:s konstitution vilar på detta. Många presidenter är fostrade i denna anda. Symbolerna finns i statsvapnet, arkitekturen och namn på vissa gator.

 

USA-sigillet

 

 I USA finns “the Secret Society” runt universitet som Yale. Skolor och universitet används för en indoktrinering här och i världen. Det gäller även i Sverige. Familjen Bush tillhör “Skull & Bones”. “Orden” över USA syns som ringen med de 13 stjärnorna. Dess organ, “klubbar”,  liknar bläckfiskens armar, som  finns runt om i USA rekryterar de “rätta” personerna till de höga posterna i samhället för att sprida det förljugna och att styra besluten.

Makten kommer genom en indoktrinering. Den vill vinna inflytande över andra. Därav all lobbying. Det mesta blir lobbying. Att forma och kontrollera tänkandet. Kongressens medlemmar är valda på en demokratisk väg men blir sponsrade via olika branschorgan för de rätta besluten. Amerikansk historia är fylld med detta.

Här finns finansens frontorganisationer med tankesmedjor, medier, filmindustri och forskningsinstitut som kontrolleras av Stanford och Tavistock Institute of Human Relations och sist men inte minst av det militära etablissemanget.

Vi ser det galna i Republikanernas “Tea party”-rörelse, som låter statsskulden växa istället för att upprätta ett fungerande skattesystem för välfärd och utveckling. Samma ordning som gäller i elitskolorna som i politiken för att dressera och forma en över- och underklass.

Den gömda makten är ett allmänt känt system i USA men här i Sverige är det mörkat, förträngt och tabubelagt. Vi är ändå förbryllade i allt som sker som om det berott på något djupt missförstånd eller olyckliga omständigheter. Medier säger att M sköter ekonomin och folket tror att det är så. De är i alla fall bättre än andra.

Krontänkandet, individualismen och cynismen har fått sitt fotfäste men det innehåller en väg som fräter sönder välfärd och samhällskapital. Samhällsekonomi handlar om investeringar i en realekonomisk och arbetsskapande utveckling i samhällets olika områden för en självständig nation.

Självständigheten är en princip som inte bara gäller ett samhälle. Det gäller varje medborgares förmåga att kunna försörja sig på ett arbete. Ekonomin i samhället är som ett blodomlopp i en kropp.

Gemensamt för konspirationer är verksamhet runt en grupp mäktiga eller inflytelserika individer eller sällskap, med förgreningar högt upp i maktsfären. Dessa personer har oanade resurser till sitt förfogande och samarbetar i hemlighet.

Vad är en hierarki med en inre krets i toppen eller hemliga karteller utanför demokratin, som bedrar människor med lögner, som hävdar en ädel dagordning, alltså, lurar oss genom ett nät av medier, tankesmedjor eller forskningsinstitut som medhjälpare? Kunghus och finanseliten organiserar sig och kör sitt race.

De är det laglösa. Vi ser en åldringsvård och det offentliga som exploateras av internationella krafter. Vi ser hur Moderaterna garnerar sig själva i en social dress men för en anti-mänsklig dagordning. Vad är då detta tänkande som får slå mynt och som går emot folkets bästa?

Vi ser en attityd som  strider mot samhällets och ekonomins inneboende lagar och som egentligen förutsätter en kollektiv intelligens och ett samvete som gör att vi kan kallas för människor och inte odjur i mänsklig dräkt.

Reinfeldt berättar själv att han blev “upplyst” i unga år, när han skriver i sin bok:

“Mästaren sade att han skulle föras in i en liten exklusiv klubb som brukade mötas hemma hos honom med jämna mellanrum.”

Hans Mästare var en skollärare som förde honom in i ett hemligt sällskap. Systemet är minst sagt väl utbrett.chalmers_logo1

Bakom CTH finns en svensk frimurare. I likhet med de flesta ledande och förmögna personer under 1700- och 1800-talet var William Chalmers frimurare. Han blev antagen i Salomoniska Logen i Göteborg 1770. Han byggde upp en stor förmögenhet i Kina.Gothenburg

Några år efter sin återkomst från Kina köpte Chalmers ett hus med tomt vid södra sidan av Stora Hamnkanalen i Göteborg,  idag Södra Hamngatan 31. Här finns frimurarlogen Salomon à trois Serrures.

Bredvid finns idag det Chalmerska huset. Skolan invigdes den 5 november år 1829 i Frimuraresamhällets stora sal. Vid invigningen  sas

“Berättelse om Chalmerska Slöjde Skolan i Götheborg, Wid dens öppnande till Wetenskaplig Underwisning den 5 november 1829 av Frimurare Barnhus Direction.”

Vår tids politik styrs av dessa makthavare, rövare och “drakar” i deras finansimperier. De är fostrade i elitens skolor. Politik och ekonomi förgiftas och förvrängs med det “nya” som gett avvecklingen, skulden och förnedringen.  Allt blir tvärtom för de “upplysta”. Deras lojalitet gäller inte sitt folk eller nation utan till ett världsförbund i en åskådning där de gör sig själva till världsherrar och  “gudar”.

Det här inlägget postades i Friskolor, Historia, Ideologiska definitioner, Makt, Okategoriserade, Privatisering, Propagandans makt, Protester, Utbildning, Utsatta yrken, Värderingar. Bokmärk permalänken.