EU står utan ett socialt protokoll. Utan en social dimension och mening. Högerns kapitalistiska paradox.

EU-projektet har pågått sedan Pariskonferensen 1947, i 65 år med “världseliten”. Ett projekt i olika steg med fördrag som få förstått. Ett projekt för marknaden. Ett samhällsprojekt utan ett socialt protokoll. Ett multi-miljardprojekt utan en social dimension och syfte. Är det inte märklig??

Borde inte ett socialt protokoll var en självklarhet? Naturligtvis. Sverige och folken i Europa gick till val i tron att detta syfte gällde. EU-projektet omtalades efter VK II att vara just ett fredsprojekt. Vi kan nu med detta förstå hur en indoktrinering går till och hur begrepp förvanskas.

Är EU då till för människorna eller är folken till för EU?

Frågan gäller då om EU är byggt på samhällets grundvalar? Nej, det är det inte. EU tjänar inte folket. Folket ska tjäna marknadens jättar.

Med andra ord. EU uppfyller inte definitionen på vad som är ett samhälle, då EU saknar en social innebörd. Finns inte den, då finns inte heller det andra i omsorg, hjärta och det gemensamma. Den återstående etiken blir profiten.

Inte heller är EU en sann ekonomi ty också den ingår i den sociala dimensionen i det mänskliga sammanhanget tillsammans med naturens livsordning. Basen är det skapande arbetet.

Allt bygger på detta precis som det är i en familj. Människans samhället är parallell till natursamhällena och råder under samma lagar. Att kliva ur detta rum  ödelägger, vilket har redan har skett. Marknadsekonomin står i en djup konflikt med detta förhållande.

EU beskriver ett system för penningansamling. Pengar är ett medel och inte ett mål.

EU skildrar ett materiellt flöde inkl människor som ett medel i en kommersiell process.

All fokusering gäller valutan – ett monetärt system utan en verklig samhällsförankring. EU reducerar nationell självständighet.

EU bygger på marknadens lagar och grundvalar över nation och folk. Lagar som inte är äkta utan artificiella. Därför ser vi sönderfallet.

Dessa krafter vill förvandla nationer och folk till att bli deras ekonomiska egendom.

Mycket lite nämns i medier om EU:s högsta samhällsprinciper.

Förenklade schabloner döljer verkligheten. Fyra grundprinciper utformar EU  i  4 fria flödena över gränserna för marknadsväldet,  se nedan. Även människor bildar ett flöde i ett supermaterialistiskt tänkande. Medier skriver om EU men man nämner inte innehållet i “påsen”.

Bakom finns målet om en europeisk federation. Det som skulle gjort oss konkurrenskraftiga har gjort oss konkurrenssvaga. Ett nitlott på alla sätt.

EU blev en skuldfälla för nationer som navigerat i fel riktning under ett centralstyre. Varje nation lever under sina villkor och tillgångar.

PIIGS-länder gick på grund utan egna roder i EMU-havet Nationer bär nu  på väldiga statsskulder. Folken får ta smällen.

€ 7000 miljarder ska pumpas in i det svarta hålet från EU-länder i pakten, dvs från folket.

Hur hade gått om dessa kosmiska summor tidigare hade gått till investeringar i en utveckling inom samhällen, till den reella utvecklingen i ett arbetsskapande samhällsbygge inkl välfärd och för nödvändiga energi- och miljöomställningar???

Är detta intelligent tänkt av denna elitkår? En fullständig ofattbar logik i högerns nytänkande.

Dessa världsbyggare skyller på nationell misskötsel. Det är delvis sant men hur föddes detta? Vem alstrade finanskriserna under 1900- och 2000-tal? Vem skördade vinsterna ur detta? Vem kunde ta över konkursbon för en billig peng? Vem kunde plundra nationella branscher och tillgångar? Det finns en hydra som lever på skuld. En bläckfisk med många armar utanför och inom nationerna.

Konspirationsteori säger någon? Det finns ett kortare ord som förtäljer ondskans makt. Sluga tankegångarna sprids och godtas på en internationell nivå. De är synnerligen välorganiserade och har tillgång till väldiga kapital. De är både bankirer och revolutionärer i historien. I denna krets är krig, kris och revolution en lönsam affär. Begrepp som frihet och rätt i liberalismen får en rakt motsatt betydelse. Marknads frihet och rätt övertrumfar människans frihet och rätt.

Hur ofta hör vi inte M säga om den svenska välfärdsmodellen:

  • “Hur ska vi då kunna finansiera detta?
  • “Med skattehöjningar?”
  • “En bakåtsträvande poltik!”

I själva verket är välfärdsutveckling en motorn i samhällsekonomin. Den alstrar nya försutsättning. Det förädlar samhällskapital och skapar försörjning. Jobbskatteavdragen har dränerat vår handlingsfrihet och självständighet. Försvagar och utarmar oss. Vägen har sänkt människovärdet och har fött kallsinnighet. USA:s egen självständighet urholkas.

M ser allt som inte kommer in att vara en  kostnad. Investeringar är ingen kostnad utan en väg och ekonomi som ger avkastning. Vi ser istället ett kassaflöde ur landet till en internationell finans som exploaterar den offentliga verksamheten.

Problemen med Grekland och Italien har varit kända sedan 80-talet. Grekland har fått generösa lån under denna tid.  Spanien stod på goda fötter innan EMU.

Tanken att bygga ett samhälle utan den mänskliga och sociala dimension tillhör den mörka högerns uppfinning och fanns före världskrigen. Ingen människa kan skapa nya livslagar då samhället ingår i detta. Men högern kämpar emot.

Ett socialt protokoll i EU kräver fördragsändring, säger statsminister Fredrik Reinfeldt. “Jag tror han har fel”, säger oppositionens Marie Granlund (S). Det är nog det minsta man kan säga.

De rödgröna partierna i riksdagens EU-nämnd har sedan länge drivit det fackliga kravet på att ett socialt protokoll ska läggas till EU:s fördrag. Enligt förespråkarna ska protokollet stärka de fackliga rättigheterna och skapa en bättre balans mellan kapital och arbete i EU, något man anser rubbades i och med EU-domstolens Lavaldom 2007.

Frågan diskuterades i EU-nämnden på onsdagen 7/12 och statsminister Fredrik Reinfeldt menade att ett socialt protokoll skulle kräva en fördragsändring, något som Sverige helst vill undvika. I stället pekade Reinfeldt på en utredning och förslag som ska presenteras i  januari av EU-kommissionen., berättar Europaportalen den 8/12

Säger Reinfeldt rätt? Marie Granlund (S), EU-nämndens vice ordförande, sade vid EU-nämndens möte att det inte behövs en fördragsförändring för att få igenom ett socialt protokoll

Multimiljarprojektet EU har således inte täckt in denna fråga. “Tid för ansvar” hörs.

“Frågan har utretts och ett socialt protokoll förordas inte. Mycket av löntagarnas rättigheter förstärktes i och med Lissabonfördraget. De som ropar på ett socialt protokoll får ställa in sig på att det ses som en större fördragsförändring som kommer att ta lång tid.”, säger Fredrik Reinfeldt till Europaportalen efter EU-nämndens möte.

Reinfeldt är ovillig allt som rör sociala frågor. Allt gäller tydligen krontalens filosofi.

“Jag tror att han har fel. Men det mest intressanta just nu är väl inte detta, utan varför han aldrig lyfter frågan när han säger sig stå för den svenska modellen?”, säger Marie Granlund (S)  till Europaportalen.

Enligt vad Europaportalen erfar ska utredningen som kallas Monti 2 efter upphovsmannen Mario Monti, numera mera känd som Italiens premiärminister i dess nya “bankregering” och som medlem i Bilderberger, föreslå en förordning som ska balansera upp villkoren mellan arbetstagare och arbetsgivare när det gäller utstationeringsdirektivet. Direktivet reglerar villkor för löntagare från ett EU-land som tillfälligt jobbar i ett annat EU-land.

Skillnaden mellan Monti 2 och ett socialt protokoll är att Monti 2 innebär en översyn av enbart utstationeringsdirektivet medan ett socialt protokoll sannolikt skulle få ett mycket vidare tillämpning och bland annat påverka rättstolkningen för hela den inre marknaden.

EU högsta samhällsprincip gäller 4 marknadsprinciper om de fria flödena över gränserna. Ett gäller flöden av arbetskraft för att skapa en konkurrenssituation. Jobb till lägsta pris.

Liten arbetsmarknad ger lägre löner. En anti-utveckling för skapa antisociala lagar. Ett enormt och förljuget missbruk av medel.

Alla grundprinciper i EU förvandlar allt och alla att utgöra en fri tillgång för marknaden. Marknadens egendom. Skulden överförs till folket. Folket skapar ekonomi och inte bankerna.

EU vill styra den sociala och ekonomiska politiken, pension och lönerna som gynnar marknaden. Nationell självständighet sönderfaller i det som nu kallas för “postdemokratin”.

Vi ser nu och i historien den kapitalistiska paradoxen med globaliseringen. Från bekämpningen av den kommunistiska statskapitalismen i öst till den privata superkapitalismen i väst. Båda systemen kränker folkens frihet, rätt och värdighet och leder till det totalitära.

Ett samhälle utan en sociala mening och mål, är inget samhälle! Högerns retorik är talet med kluven tunga. EU byggs för att vara marknad och ett monetärt system och inte för folken.

I marknadens ögon är demokratin inte något önskvärt. De vill ha ett fritt tillträde. Hökarna talar om en postdemokrati.

Reinfeldt, Borg och Bildt vet detta och klär sig i en ädel dress och agenda för att skyla vägen och sedan verkställa ideologin med hjälp av kris och krispolitik. En metod ur  högerns mörka arkiv.

“Frihet” är i deras tal något helt annat än dess grundmening. Här gäller marknadens frihet. Villiga finansaktörer har sänt världens finanskriser som bulldozer.

En fråga som också borde absolut väckas inom i Sverige och EU är bankernas reformering och frikopplande från den besudlade spekulationen och göra dem tillgängliga för  nationerna och samhällets realekonomiska utveckling.

Det finns en lösning som frikoppar centralbankerna från finansens spekulationshydror till att bli de nationella bankerna för samhällets allmänna bästa.  Lagen finns utformad redan 1933 som Glass-Steagall-lagen. Se sammanfattningen här nedan.

Centralbankerna är idag privatstyrda och samlade under en bankledning genom centralbankernas centralbank BIS.  En supermakt som styr supermakten USA och övriga världen. De kan starta en uppgång. De kan starta en kris. De kan offra en bank som Lehman Brothers och sedan åter ta över den när nationella räddningspaket ställs till förfogande. Historien vittnar.

Island valde en väg rakt motsatt EU. En väg där demokrati, samhörighet och självständighet kommer först. Bankerna fick sota för sin spekulationshunger.

Mer om EU-historia, en historia bakom dörrar, se denna länk

EU beskriver sig själv som en väldig materiell process där även människan blir en marknadsvara. Detta system med  nedgradering och förnedring av människor kallades under 1600-talet för slaveri!

Det här inlägget postades i Arbete, Arbetsmarknadsfrågor, Bilderberg, EU, Fackligt, Grekland, Island, Marknadspolitik, Offentlig sektor, Okategoriserade, Pensioner, Samhälle, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.