Välfärd till misär. Den lögnaktiga Moderatpolitiken. Jobbskatteavdragens arbetseffekt syns inte.

Juholts 7  missar skärskådades i medier. Hur är det med trixen från Fredrik Reinfeldt som den store ansvarsfulle? Tid för ansvar gäller. En förförare att föra folket och nationen bakom ljuset. Misstag och bluff i mångfald.

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kröner sig 2010 i valrörelsens inledning till att vara socialdemokratiske statsministern Tage Erlanders politiska arvtagare. En storsint självutnämnning. Detta är i särklass ett av det mest häpnadsväckande utspel som Reinfeldt tillgripit. Reinfeldt drar sig inte ens från en historierevision  i  falskspelet.

Moderaternas stämma i slutet av oktober 2011 återkom temat om idébristen, redan i inledningen gick Fredrik Reinfeldt i svaromål mot dem som talat om idébrist i det egna partiet. Statsministern hyllade pragmatismen och tonade ned betydelsen av politiska ideal bortom dagsfrågorna:

”Det finns de som ropar på visioner. Jag vill varna för det. Några säger stor vision, men glömmer att notan går på 100 miljarder för skattebetalarna”.

Investeringar som ger utveckling och avkastning är inget för det nya Moderaterna. Istället gäller det fördolda. En pragmatism är tydligen en iskall teknokrati i ett systembygge. Den nyliberala bulldozern röjer väg genom  kris. Vägen kantas med lögn och mytbildning.

1.  Sverige gått med överskott 2010 och 2011. Nu visar det sig att det hela var en lögn.

Reinfeldt: ”Vi är ensamma i Europa om att ha överskott”

Det finns flera europeiska länder som haft överskott båda åren och ett av dem är ett EU-land – men det är inte Sverige. Sverige hade faktiskt underskott 2010, avslöjar Svd 17/1. Om Fredrik Reinfeldt menar att Sverige varit enda landet som haft överskott, och då får man anta att han menar regeringens budgetöverskott, under åren 2010 och 2011 så är det fel.. Under 2010 blev underskottet cirka 1 miljard kronor. Det är naturligtvis inte mycket i en budget som omsätter uppemot 800 miljarder kronor. Schweiz hade överskott både 2010 och 2011. Estland har euro och de gick med överskott 2011, enligt senaste statistiken från OECD.

2.  Sysselsättningen lägre än Reinfeldt påstår.  I en partiledardebatt i början av 2010 påstod Reinfeldt att 100.000 fler människor var sysselsatta än när han tillträdde 2006. Det visade sig att det inte stämde alls, den korrekta siffran var cirka 11.000 fler.

Några dagar senare återkom han med en ny siffra – det var 40.000 fler sysselsatta. Det visade sig sedan att han hade räknat ett genomsnitt för 2006 och ett genomsnitt för 2008. Han tog alltså åt sig äran för många av de jobb som tillkom under Göran Perssons sista år, men räknade bort många av de som blev av med jobbet under 2009.

Bakgrunden till missen var att SCB hade börjat räkna på ett nytt sätt. Efter instruktioner från regeringskansliet. Jämför man fjärde kvartalet 2006 var 4 452 000 svenskar sysselsatta, samma kvartal 2011 var 4 627 800 sysselsatta enligt statistiska centralbyrån [SCB]. Det är en ökning med 175 800 personer. Inte riktigt 200 000 som Hillevi Engström pratar om men nära nog. Och visst är det väll bra att antalet sysselsatta ökat men att sysselsättningen ökat är inte i sig ett bevis på framgång. Faktum är att hade sysselsättningen inte ökat under ett halvt decennium hade det varit ett monumentalt misslyckande.

 

Denna ökning av den arbetsföra befolkningen innebär att andelen sysselsatta, alltså antalet sysselsatta delat på antalet invånare i arbetsför ålder, minskat från 65,9 procent 2006 till 65,3 procent 2011. En minskning med 0,6 procentenheter. Detta låter kanske inte så mycket men om man ser till hur många personer det faktiskt motsvara så blir det 42 900 personer. Det vill säga om andelen sysselsatta idag varit 65,9 procent så som den var när alliansen tog över så skulle så skulle 4 670 700 personer var sysselsatta istället för som idag 4 627 800, det vill säga 42 900 personer fler hade varit sysselsatta än som är det idag.

3.  Klyftorna ökar, tvärtemot vad Reinfeldt påstår. 60 % av skattesäkningar gick till  det 10 % av de förmögnaste.  Den rikaste tiondelen har fått nästan lika mycket av regeringens skattesänkningar som 60 procent av hela svenska folket fått tillsammans Svd 14/3 2010.

Så här säger Anders Borg Så här säger OECD
Sverige har lyckats bättre än praktiskt taget alla andra länder. Enligt OECD har Sverige de minsta klyftorna och den högsta sociala mobiliteten.” The latest trends in the 2000s showed a widening gap between rich and poor not only in some of the already highinequality countries like Israel and the United States, but also – for the first time – in traditionally low-inequality countries, such as Germany, Denmark, and Sweden (and other Nordic countries), where inequality grew more than anywhere else in the 2000.

Höginkomsttagarna har tydligt och klart tjänat på regeringens politik. Samtidigt har detta finasierats med försämrade gemensamma försäkringar som sjukförsäkringen och A-kassan. Inte för höginkomsttagarna som kunnat skaffa sig individuella försäkringar.

Jobbskatteavdraget tillsammans med rut- och rotavdraget motsvarar 80 miljarder. Därutöver har bl.a fastighets- och förmögenhetsskatten sänkts med 32 miljarder. Samtidigt visar det sig nu att de som tjänar under 26 000 inte kan utnyttja RUT och ROT. “Många som fått halva kostnaden avdragen vid renovering får en chock när slutskatten kommer. Har man för låg inkomstskatt finns inget att reducera, då blir det restskatt.

Ny brytpunkt för statlig skatt gynnar dem som har hög inkomst. Privat pensionssparande lönar sig för dem som har mest för höginkomsttagare.

Jobbskatteavdragets effekt är ännu inte 2012 konstaterad. Reinfledt säger

”De som utvärderar regeringens politik har påpekat att det enskilt mest jobbskapande vi har gjort, som har lett till ökad sysselsättning, högre sysselsättning än vad som annars har varit fallet, är jobbskatteavdragen. Just därför att det ger en så tydlig drivkraft till låg- och medelinkomsttagare att öka sin arbetstid.”

Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering (IFAU) presenterade nyligen sina slutsatser, på följande vis:

”Vår sammantagna bedömning utifrån en omfattande analys är att resultaten inte på ett trovärdigt sätt kan tolkas som effekter av jobbskatteavdraget. Den begränsade variationen mellan individer i reformernas omfattning i kombination med komplexa sysselsättningstrender både före och efter reformerna innebär en stor utmaning för vårt och framtida försök att utvärdera jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter.”

Sysselsättningseffekterna kan inte styrkas. Det är, stoppa pressarna, exakt samma sak som regeringens egen utredning kom fram till, som såhär:

”Vi anser […] att man bör vänta med ytterliga förstärkningar av jobbskatteavdraget till dess vi vet mer om dess faktiska effekter. […] Behovet av studier på faktiska utfall är därmed mycket stort.”

TCO:s utredning kan inte heller styrka några positiva sysselsättningseffekter. Faktum är att ingen utanför den moderata partiapparaten kunnat göra det. Det har gjorts antaganden och simuleringar som talar för jobbskatteavdraget, men empirin för att styrka det saknas.

På Moderatstämman i slutet av oktober slog Fredrik Reinfeldt fast att Svenskt Näringsliv var ett särintresse bland andra. Uttalandet fick organisationens vd Urban Bäckström att gå i taket. Näringslivspolitik och arbete hör ihop.

4. Arbetslösheten ökar, tvärtemot vad Reinfeldt påstått.  Arbetslösheten beräknas stiga från 7,6 procent år 2011, till 7,9 procent 2012 och 8,5 procent 2013. Sysselsättningen kommer att öka med 90 000 år 2011, men försvagas och vända till en minskning med 25 000 jobb år 2013.

5. Bidragsberoendet ökar och inte minskar som Reinfeldt påstår. Socialbidragen har ökat med 50% i flera kommuner i Sverige bara under 2010 med borgarnas politik.

6. Moderaterna säger: ”Sjuktalen sjunker” Fakta: Moderateran har skrivit om lagen som berättigar att utförsäkra svårt sjuka människor. Från att lagen trätt i kraft 2008, så har man kastat ut 115.000 sjuka ur sjukförsäkringen. Därför ökar socialbidragen så kraftigt i Sverige

7. Kostnader för anhöriginvandringssjukvård kostar miljoner, inte miljarder som Reinfeldt påstår.

Hösten 2011 var fallet Ganna uppe i pressen för diskussion. Många ifrågasatte det lämpliga i att utvisa en senildement rörelsehindrad kvinna till ett land där hon inte hade några släktingar. Men Reinfeldt försvarade tilltaget:

”Enligt migrationsminister Tobias Billström (M) skulle det kosta miljarder med en friare anhöriginvandring. Och då får skola och sjukvård stå tillbaka, poängterade Fredrik Reinfeldt i förrgår.”

Aftonbladet räknade på det:

”Hittills i år har 42 personer över 80 år med anhöriga i Sverige ansökt om uppehållstillstånd. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kostar det cirka 600 000 kronor per år att placera en människa inom äldrevården. Om alla 80-plussarna fick stanna skulle notan således sluta på 25 miljoner kronor. För hela 2010 skulle kostnaden bli knappt 38 miljoner.

8. Barnfattigdomen ökar. Reinfeldt säger ett annat. I Malmö är nästan vart tredje barn fattigt. Det visade en rapport från Rädda Barnen.  Men statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter rapporten. “De talar om relativ fattigdom”, säger Fredrik Reinfeldt till Efter Arbetet.

9. Jobbskatteavdragets inverkan på sysselsättningen. Reinfeldt säger att det skapar jobb. Hans egen utredning kan inte styrka påståendet. Enbart 2 procent av svenskarna säger sig jobba mer på grund av jobbskatteavdraget enlgt TCO.

10.  Sjukförsäkringen. Svårt för utförsäkrade att få ekonomin att gå ihop. Detta  var inte en del av planen, säger Reinfeldt. Hans egna dokument tyder på motsatsen. Nu visar det sig att regeringen mycket väl kände till de negativa effekter av sjukförsäkringsreformen som Reinfeldt i efterhand kallat för orimliga och icke avsedda effekter. Det avslöjar tidningen GöteborgsPosten som funnit en hemlig PM. De sparade pengarna på sjukförsäkringen har som vi vet använts till jobbskatteavdragen. Den dåvarande socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (M) och hennes departement varnade för att en del av de föreslagna reglerna skulle få orimliga följder. Exempelvis förutsågs problemet med de ”nollklassade”, som blev helt utan ersättning.

11. Fas3. En metod som skapa gratis arbetskraft genom socialbidragslöner, så döljer M  arbetslöshetssiffrorna eftersom Fas3 inte räknas som arbetslös. AF beräknar att ca 9.000 arbetslösa kommer att slussas in i Fas 3 om året vilket skulle innebära att ca 55.000 arbetslösa kommer att befinna sig i Fas 3 år 2014. en arbetsplats som är större än Volvo.  ”Jobbfabriken” är ett företag som  fick 31 miljoner kronor i bidrag av staten för att ta emot långtidsarbetslösa i fas 3 under 2010.

Febr 2010 förvräng Reinfeldt skäl till arbetslösheten

”Det är en myt att det inte finns arbete att söka i svåra tider. Det finns alltid lediga platser. […] En viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb.” (Sydsvenskan 11/2-10, sid. 7)

Ungdomsarbetslösheten låg då på närmare 30%.

12. Ökade vinstkraven på Vattenfall och gör elmarknaden helt fri. Likaså SJ.

  • 45.000 tim i förseningar av persontågen
  • 29.000 tåg ställdes in
  • kostnad 5 miljarder kr för allmänheten

13. 2006 tog Alliansregeringen bort den stopplag som fanns på vinster. “Vinst i vården är inget problem” som Göran Hägglund sa. Resultatet ser vi nu.

14. Vinst- och kostnadsjakt som stryper investering i inhemsk utveckling som hindrar ny arbetskraft. Kapitalströmmar från folket och Sverige till bankhus och kapitalägare.

15. Bankbonusarna. Reinfeldt och Borg har sagt att de har stoppat dem.

16. Vapenexport. Reinfeldt försvarar vapenexporten till Egypten. Syrien är Sveriges handelsförbindelser är  bättre än någonsin . Här ingår teleteknik som spårar mobiltelifoner.

17. Privatisering i vård, skola, omsorg, Bilprovning och utförsäljning statsföretag går mot samhällets bästa som friserar BNP-siffror. Caremaskandalen visar en hänsynslös privatisering

18. Bildts utrikespolitik där vi är USA:s vapenbröder samt hans delaktighet i Lundin Petroleums omvittnade folkrättsbrott i Sudan

19. Vilseledande opinionsbildning sker genom Svensk Näringsliv, Timbro, Almega, Institutet för näringslivsforskning (IFN) m.fl.

Nyligen har vi tagit del av Prime-skandalen.  “Korståget mot välfärden” började efter Vietnamnkriget. I 1970-talets början inleddes en kampaj av den dåvarande informationsdirektören hos SAF, Sture Eskilsson, som  arbetade fram en långsiktig informationsstrategi för att skapa en annan mer neoliberal samhällsdebatt. Ett av inslagen i denna utveckling var etableringen av Timbro, för vilken Eskilsson var ordförande fram till 1998.

20. I september 2009 reste Reinfeldt till ett inernationellt toppmöte för att stoppa banksektorns bonusprogram. När han kom därifrån deklarerade han stolt:

”Som jag ser det, sprack bonusbubblan i kväll”

Svenska Dagbladet tittade närmare på Reinfeldts avtal och kunde konstatera att

”på G20-mötet var han med och klubbade ett dokument som slår fast att bankchefer bör ha bonus och som till och med skulle kunna tvinga banker utan bonus att öppna pengakranarna.”

21. S-ledaren Håkan Juholt målade i partiledardebatten upp en rätt dyster bild av en privatiserad apoteksmarknad, vilket fick statsministern att anklaga Juholt för att ”ta i lite för mycket”. Reinfeldt tillade:

”Den större delen av apoteken finns kvar hos Apoteket AB”

Dagens Apotek har granskat påståendet:

”Men i själva verket är runt 70 procent av apoteken numera i privat ägo, vilket påpekas av Svensk Farmaci.

Statsministern påstod vidare att det ’nu öppnas en del apotek på ställen i landet där det förr inte fanns apotek’.

Men sedan avregleringen 2009 är det bara två apotek som har öppnat på helt nya orter, i Älmsta och Insjön, skriver Svensk Farmaci och frågar sig vem som egentligen ’tog i lite för mycket’ i debatten.”

Till detta kommer alla Reinfeldts mytbildningar.

Medier tar emot dessa myter utan en saklig granskning om det så omstörtande:

Myten om det sovande folket och välfärdsdöden (tiden efter finansen slagit till med spekulation och avregleringar som gav kraschen 1992)

Kapitel 1 om Sovhjärnorna  börjar med: Blott 28 år gammal dog han

Han dog precis som en lång rad andra unga människor började göra den sommaren vad som snart skulle komma att kallas 2000-talets farligaste och dödligaste epidemi. Fullt jämförbar med pest, smittkoppor eller AIDS. Han dog välfärdsdöden.

Sovhjärnorna kunde tala, läsa och skriva. De hade gått i skolan och ofta varit ganska intresserade, till en början.

Myten om det mentalt handikappade folket i Det sovande folket. 70-talet är en tid när globaliseringen slår igenom med omstörtande verksamheter som börade i Latinamerika med Chilekuppen 1973 som en milstolpe.

När är guldfotens avskaffas för dollarn 1971 och när oljekrisen startar 1973 börjar  en finansiell instabilitet och valutaspekulationer runt om i världen och som rör Sverige mycket då vi ett oljeberoende land, som rubbar handelsbalansen. Under 90-talet fullbordas avregleringen av lån med stora valutautflöden och en väldiga fastighetsbubbla. Kraschen sker 1992. Dessa internationella  fundamentala händelser utelämnar Reinfeldt i sin samhällsanalys och omvandlar allt till ett samhällsangrepp:

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker an skapa och garantera välfärd. Tecknen är mycket tydliga hos det uppväxande släktet, de 60- och 70-talsfödda.

Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.”

Till detta kommer marknadsekonomin i den stora världen, som det överlägsna ekonomiska system vilket förmår utnyttja knappa resurser på bästa sätt och ger största möjliga medborgerliga påverkansmöjlighet. Det skapar tillsammans det Allsidighetens samhälle som gett det moderata handlingsprogrammet sitt namn

Myten om förtidspensionärer. Sverige förtidspensionerade 140 personer varje dag eller 200 000 per år. Fakta: Enligt statistiken är den korrekta siffran 51 personer per dag i genomsnitt under åren 1998-2006 (Försäkringskassan).

I begreppet ”förtidspension” buntade man ihop alla de människor som hade tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning på del- eller heltid. Uttrycket är alltså missvisande bl.a. eftersom deltidsarbetande ingår i siffrorna.

.DetfuskandefolketMyten om det fuskande folket. Kostade 10-tals miljarder. Det “omfattande” fusket är 0,04 procent

Myten om det sjuka folket. Fakta: Det är inte fler sjuka idag än för 20 år sedan, men pga utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar så har sjuktiderna blivit längre. Sjukförsäkringen har förändrats 545 gånger (!) för att råda bot på det stora utflödet och hitta piskan.

Myten det ansvarstagande Moderaterna. RUT, krogmoms och jobbskatteavdraget som det nationella lyftet som arbetsskapande åtgård istället för att investera i långsiktig inhemsk utveckling och klimatomställning. Nuvarande konsumtionstillväxt försvagar ansvaret för miljömål

Myten om Moderaterna som samhällets problemlösare (se M-blogg) och blir problemutlösare

Myten om M:s värn om den gemensamma välfärden (se M-blogg), som humant och rationellt ska avrustar, enligt Borg.

 .

 

 

Det här inlägget postades i Antisociala reformer, Arbetslöshet, Arbetsmarknadsfrågor, Barnomsorg, Bidrag, Demokrati, Effektivitet, Ekonomi, Fattigdom, Fördelningspolitik, Fredrik Reinfeldt, Korståget mot välfärden, Människan och värdet, Myter, Opinionsbildning, Privatisering, Propagandans makt, Riskkapitalbolag, SJ, Sjukskrivningar, Sociala strukturer, Socialförsäkringar, Utveckling, Välfärd, Värderingar, Vinst. Bokmärk permalänken.