EU på föreningsjakt. Angreppet på demokratin.

EU-kommissionen har reagerat mot att Sveriges föreningsliv är mervärdesskattebefriat. Föreningslivet fyller en stor civil uppgift, som  många gånger är knaper och ekonomin vilar på en ideell grund. De gör insamlingar, säljer varor i ideella syften och skapar inkomst genom t.ex. basarer. 

Kommissionen vill avskaffa momsfriheten, Sverige vill ha den kvar. I kommissionens grönbok för ett nytt mervärdesskattedirektiv har inga tillmötesgåenden skett, skriver Svd 31/1 

Vår svenska frihetsgrund kommer ur folkrörelserna. Vi har cirka 200000 ideella föreningar i Sverige och dessa är idag momsbefriade. De bygger i huvudsak sin verksamhet på att människor frivilligt och utan större ersättningar tar på sig styrelse- och ledaruppdrag. Endast föreningar som bedriver yrkesmässig verksamhet betalar moms.

Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Kulturföreningar och idrottsföreningar är exempel på föreningar med ideella ändamål. En fackförening är en sådan typ av ideell förening.

Våra föreningar, fackföreningar, religiösa samfund och folkrörelser bedriver oerhört samhällsnyttiga verksamheter. Ett momskrav skulle skapa en stor skada vårt föreningsliv.

Större delen av kultur- och fritidsverksamheten skulle upphöra utan ideellt engagemang. Invandrarföreningar och trossamfund knutna till invandrargrupper spelar en viktig roll för integration och mångfald. Folkhälsan är beroende av både idrotts- och friluftslivsrörelserna samt olika organisationer verksamma mot alkohol och andra droger. Viktiga insatser görs också på det sociala området för gamla, sjuka, funktionshindrade och olika andra grupper.

Sverige bör blockera EU:s nya momsdirektiv!!!

Det här inlägget postades i Demokrati, EU, Föreningsliv, Framtid, Makt, Yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.