Gränserna för de fria marknadskrafterna

Alliansen har gett marknadskrafterna ett stort fritt spelrum som inte ens finns i USA. Här finns det tak på vinsten för samhällsnödvändiga privata företag  som elbolagen. Tar dessa ut för hög vinst, då får de betala tillbaka till abonnenterna, vilket nyligen har hänt. Vinsttaket låg på 5,5%, fjärran från de vinster privata bolag i Sverige tar ut.

Det är förvånande att så många ändå tror att Moderaterna är ett arbetarparti. Och att vår valfrihet skulle öka med en politik som slår undan fötterna på viktig samhällstjänster. Tydligen är historien  lätt att glömma vad högern vill åstadkomma och har gjort. Allt blir en upprepning. Sensmoralen är att ekonomi inte enbar är kronor. Det är också politiken i samhället för människorna, utvecklingen och miljön, där förutsättningarna finns.

Är keynaismen på väg tillbaka?
En nödvändighet för fria villkor och framtiden.

Ekonomins helhet, mål och dimensioner är långt mer än en fråga om att maximera vinster i kronor. En oreglerad fri marknad ruiner till sist sig själv. Vi ser att åtstramningspolitik som stänger av tillväxten.

Uttrycket att börja med två tomma händer äger sin giltighet. Människan kommer först i det ekonomiska skapandet. Orsaken till samhället, produktionen och handeln. För kunna producera behöver människor kunskap, som är till stöd för all utveckling . Utveckling med stödjande organ hör ihop.

Det privata förutsätter samhällets initiativ. En symbios av olika processer. Ekonomins dynamik mellan människor, företag, samhälle och naturen själv.

Symbiosen mellan stat och det privata.
De sitter i samma båt

Den statliga socialpolitiken syftar till skapa förutsättningar till utveckling och att sprida egendom. Socialprodukten, dvs resultatet av arbetet, skall rättvist fördelas bland de olika skikten i befolkningen.  Det privata i sin tur finns för att samhället fortgår i utveckling och dess försörjning. Det offentliga fungera här som en buffert när marknaden svänger.

Ekonomiskt välstånd är inte en broms utan en förutsättning för utvecklingen.

Det statliga ingripande i samhället  skall vara till en hjälp men ändå inte sådan att den kväver de enskilda medborgarnas liv eller de enskilda gruppernas verksamheter. Konsekvensen är en tjänande utveckling.

Sältan i den svenska utvecklingen är hämtad ur dels folkrörelserna och lokala gemenskaper dels i det som var Saltsjöbadsandan, mötet mellan ett fritt näringsliv och de fria fackliga organisationerna., inte klasshat utan i en samverkan och lösningar i samförstånd. Näringsliv och samhälle hör ihop.

Vinsttaket och staten

Vinsttak är en åtgärd mot den privata suboptimeringen. Också det sker i USA med förslag från Obama får ett slut till dussintals kryphål, som leder till att företag flyttar arbetstillfällen och vinster utomlands. “Det är inte rätt och det måste ändras”, säger han. Statens ingripande är en nödvändig funktion.

Reglering av bankerna

Reglering av bank-verksamhet är på tapeten i USA. Den amerikanska storbanken J.P. Morgan rapporterade häromdagen en storförluster på 2 miljarder dollar i förlust nyligen i en avancerad handel med derivater och att ytterligare 1 miljard dollar i förlust med anknytning till handeln väntas i slutet av juni.

 

Den amerikanska federala polisen FBI bekräftar att förundersökning inletts om mångmiljardförluster. USA:s största bank avslöjade för en vecka sedan

Händelsen har återigen satt fart på diskussionen i USA om hur mycket som bankernas verksamhet ska regleras. Ett bankfall slår på hela nationen.

Den ensamma kapitalismen

Kaptalism – ensam, utan ett samhälle som ger en marknadsplats – är ett meningslöst begrepp. Att para ihop en kapitalistisk ekonomisk modell med en demokratisk stat har varit en långsiktig framgångsrik modell för framsteg, eftersom de “frön av förstörelse” som kapitalismen producerar mildras

Problemet med kapitalismen är koncentrationen av makt hos en monopoliserande och politiskt inflytelserik elit som försöker att bevara sitt status quo och sina egna intressen, leder till stagnation.

När koncentrationen av makt når en viss brytpunkt blir marknaden mindre fri. Vilket nödvändiggör regeringens närvaro att kliva in att möjliggöra någon form av balansering kan äga rum och att skapa regler för marknaden som gör det möjligt att verka fritt.

Därför är det fackliga försvaret av rättvis lön och kontrollerad arbetsmiljö en del av det ekonomiska beslutsfattande. Att skapa usla villkor sönderhackar såväl samhälle som marknad. Frihet kan inte ske på andras bekostnad utan att frihet går förlorad.

Den enväldiga staten

Den andra ytterligheten är när staten görs sig enväldig med en politisk elit. Ett samhälle utan de mänskliga rättigheterna, personlig rätt och frihet, där de privata initiativen och tänkande kuvas enligt en statsreligion – politiskt eller  religiöst.


Vi ser upproren bland folken i öster. Det ekonomiska livet förtätas och styrs ovanifrån enligt en hierarki och teknokrati. Oliktänkande och demokrater förtrycks.

Den politiska eliten blir också den en ekonomiska elit. Systemet konvergerar som i Ryssland och Kina mot en finansiell oligarki. Privatism och statism innehåller samma principer, värdegrund och tänkande om enväldet. Den traditionella politiska definitionen i döljer detta faktum om frihet och makt i dessa ytterligheter. Den etiska människosynen är en avgörande faktor för det fria och demokratiska samhället.

Den fria marknaden existerar inte trots regeringen,
men på grund av den!

Vad den fria marknadens supportrar sällan vill erkänna är att den ”fria marknaden existerar inte trots regeringen, men på grund av den”. Och idag är vår marknad långt ifrån gratis eftersom regeringen har misslyckats med att skydda den – och har i stället drivit fram de värsta egenskaperna hos kapitalismen

 • utnyttjande av arbetskraft,
 • överföra så mycket kostnader som möjlig för samhället som möjligt, t.ex. föroreningar.)
 • med de sämsta egenskaperna i socialismen
   • koncentration av makt och begränsning av konkurrens i monopol för att skapa ett slags modern feodala samhället
   • I detta feodala samhälles frihet njuter finansens och industrins furstar

Det suboptimerade beslutsfattandet

Alliansen kan se tillbaka på framgångsrika år vid makten, säger, Erik Bengtzboe är förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Expressen 15/5 2011 

Att blicka bakåt är dock en farlig taktik. Den straffar den egna utvecklingen – samtidigt som den straffas av väljarna, som är mer intresserade av framtid än dåtid.

Som den frihetsrörelse vi är så undersöker vi var intoleransen är som starkast, ofriheten som störst och öppenheten som minst – och stöttar där den enskilda människan.

Därför behöver vi ständigt röra oss över nya områden och fortsätta vår förnyelse.

I den kampen får Nya Moderaterna aldrig bli trötta och fega. Politiken behöver ständigt utvecklas på många områden, men Nya Moderaterna måste främst kraftanstränga där det är som viktigast.

Alliansens synes ha orubblig tro på perfektion av den fria marknaden och privatiseringen.  De borgerligas kritiker talar om “suboptimerad” fördelning av resurser om det är en regering styr som landet och inte de fria marknadskrafterna.

Marknadsliberalismen är dock en rigid ideologi som inte leder till frihet. Den är lika fatalistisk som en extrem statsideologi där man lämnar allt åt marknaden för infinner mans sig Schlaraffenland, ett paradis, ett land där allt finns i överflöd, men för ett fåtal, njutandet är invånarnas största dygd, hårt arbete och flit. En ideologi som förskönar egoismen och är avsaknad på  generositet eller självuppoffring. Hur kan detta  vara samhällsbärande?

Vi måste lyfta upp på bordet hur den finansiella sektorn har agerat sedan 80-talet avregleringar, 1990- och 2000-talets finanskriser.  Om vi visste effekten hade vi då inte hellre värdesatt landets “suboptimala” beslut för nationen jämfört med de katastrofala beslut och förändringar som skedde för den “fria marknadens” gagn.

Banken som förstörare av de fria marknadskrafterna

Glass-Steagal-lagen 1932 upphävdes 1999 av Bill Clinton. Dess följd blev kraschen på Wall Street 2008. Fallet sänkte världens ekonomi och den fria marknaden.

Banker i denna kris kunde till stor del fly undan regleringar. Detta skapade skuggor över banker med dess deriverade produkter och andra komplexa finansiella instrument som utformats för att kringgå alla föreskrifter på plats och fortsätta giftiga hanteringar i Europa och med EMU-systemet. Särskilt Grekland blev utlämnad. Hedgefonder spekulerade på grekisk konkurs i en extrem suboptimering.

Profitens beslut “över  alla”

När det internationella monopoliserade beslutsfattande sker, då gäller det beslut i ett styrelserum som gagnar aktieägare. Suboptimerade beslut kan påverka flera nationers förutsättningar och framtid.

Vi ser i USA en ny teknik att nå de utvinningsbara resterna av gas- och oljefyndigheter för kommande 100 åren. Genom att borra djupa hål in i bergsmassiv och med hydraulisk teknik kan bergarter slås sönder, som öppnar upp för nya källor. Gasen i dessa områden tränger även i grundvattnet. Gas som sedan strömmar ut ur vattenkranarna och som förgiftar vattendrag. 

Det nyliberala Sverige

1980- och 2000-talet var tiden när nyliberlismen erövrade Sverige och skapade det stora dränaget och sönderfallet.

 • avregleringen av lånemarknaden
 • stora valutautflöden
 • bank- och finanskraschen
 • massarbetslöshet och -konkurser
 • en frenesi till fusionerna med utländska ägare
 • privatisering
 • det kortsiktiga ägarskapet
 • bristen på stödjande ledarskap
 • brist långsiktighet
 • brist tillväxt av underliggande struktur
 • nyliberal ledarskap och de magra organisationernas drivhus av ohälsa

Hela vår stora läkemedels bransch slogs ut under dessa år. I Danmark har istället en stor och framgångsrik läkemedelbransch utvecklats med andra ägarformer som gynnat det långsiktiga och stödjande ägaskapet.

Vi ser här hur liberalistiskt orienterade ekonomin framhäver ohämmade marknadskrafter och förnedrar människan till enbart en produktionsfaktor

De nya och möjliga ägarformerna

Alla de fyra stora företag har en huvudägare i form av en stiftelse, som kontrollerar majoriteten av rösterna. Novofonden, vars rötter går tillbaka till 1920-talet, äger 69 procent av rösterna i Novo Nordisk. Lundbeckfonden förfogar också över 69 procent av rösterna i Lundbeck, dessutom 64 procent i ALK-Abelló. Leofonden äger 100 procent av Leo Pharma, som inte är börsnoterat och inte avser att bli det.

 • Dessa stiftelser har tillkommit för att skydda ägandet i bolagen och hindra fientliga övertaganden. Företeelsen är vanlig i danskt näringsliv. Andra stora fonder kontrollerar bolag som AP Möller Maersk, Carlsberg, Danfoss och Lego. Och EU-kommissionen tillåter dessa skapelser.

Genom att fördela resurser och makt bland många aktörer, kan uppnå ett slags kollektiv visdom uppnås –  som motverkar mixtrande och den kreativa förstörelse – som tillåter möjligheten till positiva cirklarna.

Det kollektiva ägandet är en ägarform som kan integrera ansvar, kunnande och engagemang om de kvalitativa målen. Vinst blir då ett medel för mål och utveckling.

Ingen person eller grupp av personer kan veta tillräckligt för att garantera rätt beslut och att ta på sig ett vidare ansvar för både verksamheten och samhällets ekonomi

Den globala ekonomin och beslutsfattandet

Ekonomi är inte bara det kalkylerbara utan innehåller även effekten på människor och natur. Vi rör oss nu i en zon som rör en global värld. Ett beslut som gäller jordens framtid och boning. Besluten är gränsöverskridande. Hur ska beslut fattas och av vem?

Finanskrisen visar att ”banker har blivit för stora” för att falla. De äventyrar även ”den fria marknaden”.

Bakom ”den fria marknadens utopi” jäser det som innehåller en allomfattande hänsyn för hela mänskligheten och planeten. En internationell solidaritet. En mänsklig enhet och familj i ett globalt hushåll.

Det här inlägget postades i Ägande, Allianspoltik, Arbete, Avregleringar, Bank- och finanskriser, Beslutsfattande, Demokrati, Det fria valet, Effektivitet, Ekonomi, Fackligt, Fattigdom, Fördelningspolitik, Frihet, Globalisering, Kortisktighet, Ledarskap, Liberalism, Makt, Okategoriserade, Plikter, Privatisering, Samhälle, Strategisk utveckling, USA, Välfärd, Vinst, Vinsttak. Bokmärk permalänken.