Blogg

Oikonomia – en nutidsblogg – tar upp teologiska frågor, analyserar nutida politik och händelser i Sverige och världen utifrån olika perspektiv och i historien.

“Oikonomia” kommer av grekiskan och betyder “huset med dess lagar” och syftar på hela jorden som ett hus för mänskligheten.  En enhet som manifesterar Skaparens skaparförmåga. Även vi själva är ett hus med livets lagar. Universum blir ett hus för vår existens.

Ja allt här på jorden blir en fråga om liv, ekonomi, och rättvisa. Vi finns för en utveckling av oss som männsikor. Livet på jorden är en förberedelse för det som kommer efteråt.Vi står inför mycket avgörande tidpunkt.

Vad kommer först? Människan eller kapitalet i pengar eller tingen? Den frågan ställs i den katolska socialläran när vi talar samhällets utformning.  Människans frihet eller marknadens frihet? Två faktorer som stått i strid med varandra genom historien. I människan råder Gud. Så hela frågan gäller ett liv med eller utan Gud. På jorden finns vi för varandra. Samhället finns för varandras bästa i skapande samvaro och rättvisa. Människovärdet är en kärnfråga.

Båda ingår i liberalismen men endast en av de två kan råda. Det handlar om vad som är mål och medel i samhället och vem människan är? Det gäller det är som ska gälla som mål eller medel.

Tiden 1982-1992 stöps om Sverige på ett genomgripande sätt. Jag kunde följa detta på ett nära håll i familjen, arbetslivet och samhällets alla förändringar. Statminister Olof Palme mördas 1986. Det blev  starten till att söka svaren i historien och till det som var ursprunget till samhället och ekonomin.

2000-talets nyliberalism river välfärdsstaten som hindrar dess framtid. Klyftorna ökar och sprider nya problem. Vad är då målet?

 Vår ekonomi har sitt ursprung i Oikonomia som gäller hela vår jord och dess lagar som ett enda hushåll. Allt är sammanflätat i alla de livsformer som gäller, där även människan ingår. Ekonomin lyder därför under naturens lagar. Alla ändammål, lagar och ordna allt alstar rännilar av processer som smälter samman blir en enda från kvantvärlden till kosmos. Vi ingår och påverkar alla utfallet. Varje andetag påverkar. Vi ingår i alla i en enda enhet liknande celler i en kropp.

Jorden är ett rum och hus för oss alla. Den fysiska verkligheten återspeglar en större verklighet i det som råder mellan orsak och verkan. Människan skiljer sig från djuren genom att äga den fria vilja. Djuren är bundna till sin roll att vara en örn, hjort eller en humla i naturen. Frågan är då är allt skapat med en begynnelse och en upphovsman?

Är materian en orsak eller ett resultat? Kan en bok eller Volvo-bli till av sig själv? Hur mycket mer sofostikerad är då inte det som lever och samverkar, som beskriver skönheten och visdomen. Dessutom är allt i var och en unikt. Inte en enda snöflinga är exakt likt någon annan. En massproduktion gäller inte. Istället gäller en tillväxt i mångfald.

Bakom mig har jag många arbetsår i ett större  företag i en industrikoncern om   förändringsarbetet av organisation och produkter. Samspelet mellan människor är organisationens grundval. Mönstret i naturen återkommer i de sociala och organiska processerna. Förändringen börjar i oss och vår medvetande.

 1. Mål är en riktning för det mänskliga syftet och skapandet, som visar de kvalitativa målen. t.ex att skapa näringsrik föda eller ett trafiksäkert fordon.
 2. Hur detta ska uppnås, visar de materielal målen till stöd att förverkliga.
 3. Varför gör vi detta? Varför finns vi till? Vår utgångspunkt, tro och drivkraft ger oss det meningsfulla. En andemenining. Allt skapande börjar inifrån och ut till  vår omgivning som skänker motivatonen och inspirationen.

Genom alla tider gäller kampen mellan arbete och kapital. Vilket kommer först? Ja det är frågan. Vi borde vid det här laget vara varse om vad som händer när kapitalets rätt sätts före männsikorna.

Väl mött!

kontakt@oikonomia.info

Christer Brandt

3 svar på Blogg

 1. marita nyström skriver:

  Hej Brandt,

  Jag sökte på Noas Ark och vet att det finns en film om arken som man har hittat någonstans i Turkiet. Vi får be om Fred i Mellersta Östern så att man kan gräva fram Arken i sin helhet. På något sätt kom din sida upp & nu läser jag din blog/sida. Själv arbetar jag i mitt konst/kulturprojekt som heter Gloriaskatten, handlar om Kristus och Drottning ämbetet. Jag har varit arbetslös i 15 år, var tidigare statsanställd i Regeringskansliet. Jag söker ekonomiskt sponsor till ett Kulturhus med tillhörande kulturpark för att belysa kristna värderingar vad gäller Jesus Kristus och ämbetet Drottning. Mycket intressant att läsa det som du har skrivit, kommer att skriva det i FB om att det finns en hemsida som heter Oikonomia. Tack, för ordet.

  Med vänlig hälsning
  Marita Nyström
  Sverige

 2. Björn skriver:

  Då man ger en gräsandsmamma, och hennes ungar bröd, försvinner rädslan oron under den där korta stunden då de är riktigt hungriga, efter en stund kommer den igen, kanske är det lite så med oss, vi blir rädda, men vi vill ju veta, har vi rätt eller fel, jag vet att ni har rätt……

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.