Materialism


Varifrån kommer materialismen? Materialismen är en världsåskådning som härstammar från Babyloniens och faraonernas, slaveriets och hedendomens Egypten. Materian uppfattas som en evig form. Världen är framsprunget ur ett mörkt kaos. Förändringen sker genom kaos fram till ny ordning i genom en materialistisk evolution.

Läran är motsatsen till skapelsen och verkar verkar i revolutioner, krig och finanskrascher är en fortsättning på kaosläran och den nya ordningen. Kapitalism och kommunism  har sitt ursprung i detta.

Världen och framtiden styrs genom konflikter och inte för att lösa dem. De ger eliten rikedom och makt. Kommunismen är antitesen till kapitalismen i en illusion om frihet

Utveckling  knyts kretslopp som pendlar mellan kaos, evolution och ordning, enligt den forntida egyptiska mytologin och ockultism. Kapitalism och kommunism är vår tid stora materiella system. Vår tid återupprepar forntid från Egypten och Babylon. Den spred sig genom ockulta sekter. 

Dessa rötter kommer från faraonernas forna Egypten med metafysik i vilken  materian är en evig substans i en evig världsevolution.

Ur lotusblomman föddes solen, som vandrade över himlavalvet. Man dyrkade kosmos, en evolution, som en kosmisk arkitekt. När solen gick ned steg den ner i underjorden. Ur mörkret återuppstår den på nytt. Ur kaos bringas ny ordning. Ett evigt kretslopp i födelse, död och återuppståndelse. Kaosteorin och evolutionsläran kommer härifrån.

I forna Egypten, Grekland och senare i Roms civilisation utvecklades s.k. mysterieskolor och hemliga invigningar (écoles de mystéres).

Härifrån kommer gnosis och de sekter som nådde Europa efter 1000-talet. Den första gnostikern är Seth, som är den tredje sonen till Adam och Eva och som spred forntidens gnosticism, som föregick kristendomen, i vilken allt fick en omvänd betydelse -med en “upplysning” i en jordisk och materiell mening.

Även muslimsk tradition vördar Seth som en gåva skänkt till Adam och Eva efter Abels död. Gnostiker hävdar benhårt på att Jesus endast var en människa som uppnått gudomlighet genom gnosis.

Det centrala temat i farornas Egypten var att Osiris var fruktbarhets- och sädesguden.

Osiris personifierade pånyttfödelsen och berättelsen om honom utgjorde en förebild för de viktiga egyptiska begravningsriterna med mumifieringen.

Osiris avundsjuke bror Seth lurade in Osiris i en blysarkofag och lät sedan kistan sjunka ned i Nilen. Isis och hennes syster lyckades återfinna Osris döda kropp.

Seth upptäckte dem dock och lät denna gång stycka Osiris i tretton delar som han spred ut över Egypten. Isis och hennes syster lyckades efter flera års sökande återfinna alla bitarna utom gudens penis och lyckades sätta ihop dem igen. Osiris kom till liv en natt och blev far till Horus. Obelisken är symbolen för förnyelsen i en ny gestalt. Osiris inkarnerar  som Horus.

Osiris och Isis skildrar antitesen till  Jesus och Maria. Osiris död och blykista är även en antites till Moses när han som gossebarn placerades i en korg i Nilen, som blev omhändertagen av en prinsessa till farao.
Osoris är Dödsrikets gud.

Isis är Moder till allt liv. Dotter till Geb och Nut. Hon var den trogna hustrun till sin bror Osiris.

Moses Exodus befriar det judiska folket från slaveri i Egypten.

Egyptens mytologi består av mångfald halvgudar. I de 10 plågorna som sändes över Egyptens angrips dessa halvgudar.

Nilen tillbad Nilen som en gudomlig företeelse. Gud förvandlade Nilens vatten till blod, som innebar att Nileguden blev ihjälslagen

En är gud är Heket (Hapi), Den grodhövdad gudinna över barnafödandet. Hennes make skapade kroppar i lera som hon sedan gav liv. Folket tillbad  Hapi Guds makt större än alla gudar. För ett befria Israels folk kom grodplågan.

Floden skall vimla av grodor; de skall komma upp på land och in i ditt hus och i ditt sovrum och i din säng och i husen hos dina hovmän och ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. Grodorna skall kräla

Solguden Ra. Avbildades som som ett barn på morgonen, som en man i sin blomstring på dagen och som en gammal man på kvällen. Den nionde plågan kom genom mörker

Herren sade till Mose: ”Lyft handen mot skyn, så skall ett mörker komma över Egypten, ett mörker så tätt att man kan ta på det.” 

Mose lyfte sin hand mot skyn, och ett djupt mörker låg över hela Egypten i tre dagar. Människorna kunde inte se varandra eller gå någonstans på tre dagar. Men överallt där israeliterna bodde var det ljust.  2Mos 21

Men i hemlighet gömde några rabbiner en hemlig lära från Egypten, som senare kom att gå väster ut.

Det forna Egypten och dess faraoner blev en av de äldsta civilisationerna i världen. Bortom dessa forntida civilisationer och folkslag finns endast yttre rester kvar. Stora  vulkanutbrott  och översvämningar har utplånat det mesta. Dessa riken har även genomgått en ekonomisk kollaps. Den övernaturliga verkligheten bredvid den naturliga var känd för forntidens folk men missbrukades djupt. Man sökte den övernaturliga kunskapen.

Denna lära fick  fotfäste på 1100-talet genom korstågen till Jerusalem. Läran hade följt med i hemlighet i utvandringen från Egypten till Palestina. Den gömdes i Skottland sedan 1300-talet, då Orden utplånades, då den utgjorde ett hot på alla sätt i Europa. De gömde sig i ett skrå av fria hantverkare och murare.  På 1700-talet bildas nationella hemliga grupper, sällskap och  tankesmedjor runt om i Europa bland intellektuella, politiker, bankirer och förmögna. Det som tilltalade var att antivägen gav makt.
.
Den når USA 1776 genom den amerikanska revolutionen mot engelsmännen. Bankirer tog kontroll över USA:s centralbank som består  än idag.  Genom krig kunde nationen skuldsättas. Bankernas trix att kunna trycka nya sedlar utan säkerhet och ur tomma intet, är det mest listiga som har hänt när det gäller svindlerier. På 1900-talet når detta tänkande världspolitiken genom Första världskriget 1914, Ryska revolutionen 1917 och Andra världskriget.  Trotsky och Lenin  fick medel från bankirer på Wall Street och Tyskland i ett gemensamt syfte. Dels för att öppna dörren för oljan och naturrikedomar i Ryssland och att stänga ostfronten för Tyskland med en fredsuppgörelse med Ryssland.
.
Ur de sekteriska sällskapen växer en rad internationella organ fram.
.
Round Table Group bildades 1891 av frimuraren och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead, lord Escher,  lord Rohtschild och politikern lord Milner. Ur den växer olika grupper och nätverk fram.
  • Bilderberg  (1954)
  • Club of Rome (1968),
  • Trilaterala kommissionen (1973)
  • Council on Foreign Relations.
Bilderberger är knutet till EU-projektets internationella förankring utanför den demokratiska ordningen. EU genomfördes i en rad olika fördrag sedan 1947 utan att folken i Europa skulle kunna förstå att det gällde en av nationalisering och en ny Union. EU-konceptet är utformat av European Round Table of Industrialists.
.
Council on Foreign Relations började som Royal Institute of International Affairs (RII) eller Chatham House (1919) för ett nytt brittiskt imperium och  Council on Foreign Relations CFR (1921) utavecklades för et anglo-amerikanskt herravälde. “RII och CFR fungerar som “parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket.” (citat Margareta Thatcher). Arbetet är  nästan universellt privat och konfidentiellt.
.
Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. Trilaterala kommissionens arbetsgrupp och rapport presenterades vid mötet 1975 i Kyoto: “Ett nära trepartssamarbete är att hålla fred i hanteringen av världsekonomin”. Ledande personer ville diskutera i en informell miljö. Peter Wallenberg och Urban Ahlin är med i kommissionen sedan ett decennium. Carl Bildt angavs som officiell deltagare sedan 2011.
Det var kul när jag kom med i början av 2000-talet Då var det Bildt, jag, Marcus och  Ewa Björling. Det är ju liksom finanseliten, näringslivsfolk och väldigt bra diskussioner på de här mötena, säger Ahlin. Pierre Schori har en annan ; uppfattning: Trilateralen undvek vi . Den såg vi som en Nato-dominerad herrklubb. Se länk: AB 22/10 2012, sidan 11.
Project for New American Centuring, PNAC är en amerikansk neokonservativ tankesmedja. 1997-2006, finansierad främst av energi-och vapenindustrin. Vice president Dick Cheney ingick. PNAC sägs ligga bakom utrikespolitiken under president George W Bush och planen till kriget i Irak. Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin anges på deras hemsida som bidragare till denna tankesmedja.
Aspen Institute ska främja “upplyst ledarskap”, finansierat av stiftelser som Carnegie Corporation, Rockefeller brothers fund och Fordstiftelsen   Bildt och Ahlin anges som deltagare.  Russian in United Europe är en  EU-tankesmedja där Carl Bildt, Gunilla Carlsson och Urban Ahlin också deltar.

 

 .
Kalla kriget är ett led i kaosläran. Västbanker sponsrade ryska revolutionen 1917 och likaså Hitler 1933 samt andra diktatorer i modern tid. Krig och revolutioner har banker finansierat särskilt efter 1700-talet. Lönsamt men på folkens bekostnad och skuldtagande. Bankirer blev så även revolutionärer.  Allt är en kamp från kaos till att bringa ordning. Den extrema politiken kommer härifrån.

Kommunismen såg historien som en materiell klasskamp. Hitler skrev “Mein kampf. En arisk kamp. Nyliberalismen är en finanskamp. Diktatorerna är nutidens faraoner. Kapitalism, kommunism eller nyliberalism är materiella ideologier och system; och en väg till en nationell och global religion.

All etik gäller materiell etik och mätt i fysiska eller marknadens värden. Nyliberalismen och Allianspolitiken använder sig av kris- och kaospolitiken. Kaospiloterna – bankens och finansens ledare; och högerpolitiker – har tillämpat Ordo Ab Chao (ny ordning via kaos) sedan 1300-talet.

”De bryter ned staternas existerande strukturer, som får befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar”.Citat från Scottish Rite of Freemasonry år 1335.
Det fria västerlandet  har istället sökt en väg för en social rättvisa. Den kristna vänstern i Polen, Solidaritetsrörelsen, banade väg för kommunismens fall 1989.Finanskriserna skildrar instrument för en nedbrytning av samhällets sociala ordning som kraschen 1929 och 2008. Sverige hade sin 1992. Asien och Japan 1997.
Vad vi än säger, så har vi alla en tro och en religion i någon form. Ingen kan säga att jag är neutral eller objektiv. Vi ingår alla i världen och sitter i samma båt. Materialismen vill se sig själv som en objektiv vetenskap. En lära som säger sig vara sitt eget ursprung är en religion. Så vi går igenom “Egypten” en gång till.

Detta står i djup konflikt som en Allsanning då samhälle och natur skakar så i sina grundvalar. Om den vore sann, då skulle samklang råda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.