Hitler, BIS-banken och EU

Denna artikel rör magin om vad som är pengar och vikten av nationellt styrda centralbanker bortom den privata banksektorn.

Det finns gott om dokumenterade bevis för att Wall Street och andra banker verkligen hjälpte finansiera Hitler.  Hitler ville  undvika de internationella bankirerna. BBC har gjort den video om “Banking with Hitler”. Allt skildrar en komplex tid med många syften och bankers rovdrift.

1933 när Hitler blev Rikskansler led Tyskland av en hyperinflation av en enorm krigsskuld från 1919.  1939 reste sig en militär världsmakt upp med supermoderna krigsfartyg, ubåtar och ett överlägset flyg. Autobahn gav snabb utryckningsvägar. Väldig byggnadsprojekt genomfördes med en supereffektiv krigsindustri. Hur gick det till?

Reichsbank var under Weimar-tiden och Hjalmars Schakts ledning privatstyrd bank, som orsakar en våldsam hyperinflationen och en ohejdad spekulation.. När spekulation är kopplad till skulder till privata bankkarteller, då  blir resultatet katastrof.

 Nationalsocialisterna satte Reichsbank under sträng statlig kontroll och tog snabba korrigerande åtgärder för att eliminera alla främmande spekulation.Ett nationellt inhemskt låneprogram och  en finansplan utarbetades för offentliga arbeten som skulle ingå i reparationer av offentliga byggnader, privata bostäder, och byggande av nya vägar, broar, kanaler och hamnanläggningar. Den tyska regeringen utfärdade växlar som  kallas för Arbetsbaserade statsobligationer. På detta sätt kunde nationalsocialisterna sätta miljontals människor i  arbete, och betalade arbetarna med statsobligationer. Dessa växlar var i huvudsak ett kvitto på var och ens arbetsinsats och material som levereras till regeringen. Istället för guld som värde, gällde arbete. Hitler sa,

“För varje utfärdad Mark, krävs att vi får motsvarar värde i en arbetsinsats eller genom producerade varor.”

Regeringen betalade arbetarna i certifikat. Arbetarna spenderade dessa certifikat på andra varor och tjänster, vilket skapar fler arbetstillfällen. På detta sätt kunde det tyska folket kliva ur den förkrossande skulden ålagts dem av internationella bankirer.

Inom två år hade arbetslösheten problemet lösts, och Tyskland var på fötter igen. Den hade en fast, stabil valuta, utan skuld, och ingen inflation, vid en tidpunkt då miljoner människor i USA och andra västländer (som kontrolleras av internationella bankirer) var fortfarande utan arbete.  Inom fem år gick Tyskland från det fattigaste landet i Europa till de rikaste.

En annan del av Hitlers ekonomi var att återgå till byteshandel. Tyskland lyckades byta utrustning och råvaror direkt med andra länder, ett system som skar av bankirerna ur bilden.Tyskland blomstrade, eftersom byteshandel eliminerar statsskulde och handelsunderskott. (Venezuela gör samma sak idag när det handlar olja för råvaror, samt medicinsk hjälp, och så vidare. Därför bankirerna försöker pressa Venezuela.) Tysklands ekonomiska frihet blev kortvarig, men det lämnade flera monument, inklusive den berömda Autobahn, världens första omfattande motorvägen.

Hitler fick även lån för ett storkriget. Han skulle betala igen i erövrat guld. En finansmakt var intresserad av ett nytt Europa. Hitler hämtade sina signum både från Romarriket och från Egyptens lära  och hans  kamp till det Tredje riket.  Det andra riket var det Tysk-romerska riket efter Romarriket. Dvs det gällde hela Centraleuropa.

Alltsedan 1700-talet finansieras krig och revolutioner med hjälp av banker som kan trycka nya sedlar som skuldsätter och tvingar nationer på knä. En privat superbank, BIS-banken grundas 1930 i samband med 30-talskrisen. Centralbanken  i USA, England, Frankrike, Belgien, Japan och även Sverige, kom överens kom att bilda en internationell centralbank , Centralbankernas bank, en en privatstyrd superbank skulle skapas i en internationell frizon. Valet blev Basel i Schweiz,  Banken skulle få en ambassads immunitet. Ingen insyn utifrån. Vid internationella kriser eller krig skulle BIS verka i orubbat bo.

Idag finns 165 centralbanker i den privatreglerade jätten Bank for Internatioenal Settlements” i Basel. ECB och Riksbanken ingår.http://www.bis.org/cbanks.htm
1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:

”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Denna dokumentär avslöjar den oheliga alliansen mellan Nazityskland och några av de största företagen i USA – företag som var nödvändig för Hitler att föra krig. Henry Ford, biltillverkaren; James D Mooney, General Motors chef; och Thomas Watson, IBM chefen var alla tilldelats Grand Cross av den tyska örnen – nazisternas högsta utmärkelse.

Bankirerna finansierade Hitler för att kontrollera Stalin, som hade tillskansat makten från Trotskij. Väst vill ha ett försvagat Ryssland men också ett ett nytt Europa.

Professor Charles Highams avslöjande i sin bok “Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot” som bygger på dokument ur ‘US national archives’ och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Higham avslöjar bland annat att JP Morgans General Motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben, somvar med att skapa Auswitch – den slutliga lösningen.

IG Farben var på 30-talet världens största företag. IG Farben ägde en del av Auschwitz och tillverkade dessutom giftgasen Zyklon, vilken användes för storskaliga avrättningar i de nazistiska koncentrationslägren. Det var en direktör i IG Farben som 1936 tog fram krigsupprustningsplanem för Hitlers regering. Bosch var en huvudleverantör till den tyska krigsindustrin

JP Morgan hjälpte Hitler med stålproduktionen. Järnmalm kom från Sverige. Fram till krigsutbrottet 1 september 1939 var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel “Profits über alles! American corporations and Hitler” att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland dem finns Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

Dessutom fanns många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union bank, som är ägd av Brown Brothers Harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush som är farfar till George W Bush.

Samtliga medlemmar i Union banks styrelse var medlemmar av Skull & Bones.

Andra banker som ingår i Rothschilds bankimperium är Inter-Alpha-gruppen som består av:

  • AIB Group, Irland
  • Banco Espírito Santo, Portugal
  • Commerzbank, Frankfurt am Main, Tyskland
  • ING Bank, NederländernaIntesa SanpaoloKBC Bank, BelgienNordea, Danmark, Finland och Sverige
  • National Bank of Greece, Grekland
  • The Royal Bank of Scotland Group, Storbritannien
  • Santander, Spanien

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *