Hitler, BIS-banken och EU

Det finns gott om dokumenterade bevis för att Wall Street och andra banker verkligen hjälpte finansiera Hitlers krigsrusning Ja även västerländska företag deltog.

1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Nyckelmedlemmar i Bank of England tillsammans med sina tyska motsvarigheter grundade BIS, Bank for International Settlement, 1930,som tvättade Europas plundrade guld. I styrelsen fanns viktiga nazister som Walther Funk och Hjalamar Schact

BIS president var en amerikan, Thomas McKittrick, som lätt umgicks med ledande nazister.

Inte bara BIS utan även andra allierade banker arbetade hand i hand med nazisterna.

371 schweiziska banker anklagas för att samarbeta med nazisterna under andra världskriget.

Detta misstänktes vid den tiden av den amerikanska finansministern Henry Morgenthau, som började undersöka detta samarbete.Han fann att schweizarna var inte var ensam.

Hans arkiv avslöjar att både brittiska och amerikanska banker fortsatte att göra affärer med Hitler, även som Tyskland invaderade Europa och bombade London.

En av de största amerikanska bankerna höll en filial öppen i det ockuperade Paris och med full medvetna om att cheferna i USA frös franska judarnas konton. Deras pengar berövades och de fick fly från Frankrike men många hamnade i dödsläger.

När president Roosevelt dog i april 1945, förlorade Morgenthau sitt beskydd och hans korståg mot bankerna slutade.

Han försvagades ytterligare när män i hans avdelning anklagades för att vara kommunister under McCarthy-eran. Den här otroliga historien innehåller intervjuer med överlevande medlemmar i bankfamiljer och Morgenthaus utredningsgrupp samt nyligen hittat arkivmaterial.

Banking with Hitler

När Hitler blev Rikskansler led Tyskland av en hyperinflation om tyska Marken och en enorm krigsskuld gällde från 1919.

Hitler kom till makten den 30 januari 1933. På kort tid omvandlades landet till en nazistisk diktatur. All politisk opposition förbjöds. 6 år senare finns en supermakt. Hur blev detta möjligt på så kort tiThule-ordern var en ockult, antisemitisk orden vars filosofi byggde på föreställningen om den överlägsna ariska rasen och hade grundats 1919 av Dietrich Eckhart som en gren av av rasideologen Guido Von Lists Germanerorden – den Tyska orden som hade sitt säte i Preussen på 1200-talet Det finns en amerikansk gren som heter Skull & Bones. De använder samma symboler som SS.

1939 reste sig en militär världsmakt upp med supermoderna krigsfartyg, ubåtar och ett överlägset flyg efter Hitlers tillträdde. Autobahn gav snabb utryckningsvägar. Väldig byggnadsprojekt genomfördes med en supereffektiv krigsindustri. Hur gick det till?

Reichsbank var under Weimar-tiden och Hjalmars Schakts ledning privatstyrd bank, som orsakar en våldsam hyperinflationen och en ohejdad spekulation..

När spekulation är kopplad till skulder till privata bankkarteller, då  blir resultatet katastrof. Hitler fick även lån för ett storkriget. 1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers krigsrustning.

Han skulle betala igen i erövrat guld. En finansmakt var intresserad av ett nytt Europa (Europas Förenta Stater). Hitler hämtade sina signum både från Romarriket och från Egyptens lära  och hans  kamp till det Tredje riket.

Det andra riket var det Tysk-romerska riket efter Romarriket. Dvs det gällde hela Centraleuropa.

Vägen till den privata superbanken BIS börjar 1927 med 30-tals krisen.

I juli  träffades Bank of Englands guvernör Montagu Norman, Benjamin Strong för Federal Reserve Bank och Dr Hjalmar Schacht för tyska Reichsbank  i en konferens om

 • guldrörelserna
 • stabiliteten i världshandeln
 • världsekonomin
 • Montagu Norman var besatt med att få tillbaka det guld som England hade förlorat till Amerika under första världskriget och återupprätta Bank of England till sin tidigare dominerande ställning i världsfinansen.

BIS Bank for International Settlements

Vägen går genom börskraschen och ett nytt världskrig. BIS bildas med sitt säte i Basel som är en förlängning av Bank of England och Federal Reserve.

Tre ekonomiska  huvudstäder finns nu i New York, London och Basel.  I händelse av krig rådde i frizon och internationell immunitet

BIS fick internationell immunitet i 55 länder 1930 och bildades för att kunna ge lån vid internationella kriser. Detta sker inför Andra världskriget för skapa ett nytt Europa och väg till globaliseringen.

BIS har anklagats för att verksamheten är nära nog osynlig, trots att organisationen har stort inflytande över monetär politik och att organisationen inte är ansvarig för, eller redovisningsskyldig till, någon demokratisk församling.

BIS blev samägt av världens största centralbanker.

Där finns Morgan’s First National Bank of New York, Federal Reserve i New York, Reichsbank och den centrala centralbankerna i England, Belgien Italien, Frankrike och Japan.

BIS:s verksamheten är nära nog osynlig. Trots att organisationen har en enorm makt, är den inte redovisningsskyldig till någon demokratisk församling.

2010 ingår 165 centralbanker under BIS, som beskriver huset Rothschilds bankvälde. Därtill tillkommer andra bankgrupper. Även Kinas, Indiens och Irans centralbank ingår i BIS.

BIS kom att  fungerat som en tvättinrättning av stulet guld i Europa. Vid Tysklands erövringar beslagtogs centralbankers guldreserver. De blev finansens egna pirater och är det under hela 1900-talet.

I BIS:s styrelsen fanns nazister som Walther Funk och Hjalmar Schact. Ordförande i BIS var då en amerikan, Thomas Mc Kittrick, som villigt umgicks med ledande nazister.

Sverige var också representerad i styrelsenen genom riksbankchefen Ivar Rooth.

I dokumentären “Banking with Hitler” avslöjades hur den amerikanske finansministern 1934-45, Henry Morgenthau i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Professor Charles Highams avslöjande i sin bok “Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot” som bygger på dokument ur ‘US national archives’ och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Higham avslöjar bland annat att JP Morgans General Motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben, somvar med att skapa Auswitch – den slutliga lösningen.

IG Farben var på 30-talet världens största företag. IG Farben ägde en del av Auschwitz och tillverkade dessutom giftgasen Zyklon, vilken användes för storskaliga avrättningar i de nazistiska koncentrationslägren.

Det var en direktör i IG Farben som 1936 tog fram krigsupprustningsplanem för Hitlers regering. Bosch var en huvudleverantör till den tyska krigsindustrin

JP Morgan hjälpte Hitler med stålproduktionen. Järnmalm kom från Sverige. Fram till krigsutbrottet 1 september 1939 var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel “Profits über alles!American corporations and Hitler” att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet.

Bland dem finns Union carbide, General Electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

Dessutom fanns många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union bank, som är ägd av Brown Brothers Harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush som är farfar till George W Bush.

Samtliga medlemmar i Union banks styrelse var medlemmar av Skull & Bones.

Andra banker som ingår i Rothschilds bankimperium är Inter-Alpha-gruppen som består av:

 • AIB Group, Irland
 • Banco Espírito Santo, Portugal
 • Commerzbank, Frankfurt am Main, Tyskland
 • ING Bank, NederländernaIntesa SanpaoloKBC Bank, Belgien
 • Nordea, Danmark, Finland och Sverige
 • National Bank of Greece, Grekland
 • The Royal Bank of Scotland Group, Storbritannien
 • Santander, Spanien
 • Société Générale, Frankrike


BIS kallas för “Centralbankernas centralbank” 2011 finns 165 medlemsbanker med bla Riksbanken och ECB, se http://www.bis.org/cbanks.htm.

Centralbankerna agerar och har agerat för den ekonomiska aktiviteten i världen. BIS blir ett privat supervälde över bankvärlden.

BIS formulerar nu de nya reglerna efter finanskrisen 2008, Basel III-reglerna. De som skapad kris och kunde så anmärkningsvärt sätts reglerna.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet involverande världens centralbanker runt om i världen.

Denna dokumentär visar  så en oheliga alliansen mellan Nazityskland och några av de största företagen i USA – företag som var nödvändig för Hitler att föra krig. Henry Ford, biltillverkaren; James D Mooney, General Motors chef; och Thomas Watson, IBM chefen var alla tilldelats Grand Cross av den tyska örnen – nazisternas högsta utmärkelse.

Dubbelspelet Nazi vs Sovjet

Bankirerna finansierade Hitler för att kontrollera Stalin, som hade tillskansat makten från Trotskij. Väst vill ha ett försvagat Ryssland men också ett ett nytt Europa.

Professor Charles Highams avslöjande i sin bok “Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot” som bygger på dokument ur ‘US national archives’ och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Higham avslöjar bland annat att JP Morgans General Motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben, somvar med att skapa Auswitch – den slutliga lösningen.

IG Farben var på 30-talet världens största företag. IG Farben ägde en del av Auschwitz och tillverkade dessutom giftgasen Zyklon, vilken användes för storskaliga avrättningar i de nazistiska koncentrationslägren. Det var en direktör i IG Farben som 1936 tog fram krigsupprustningsplanem för Hitlers regering. Bosch var en huvudleverantör till den tyska krigsindustrin

JP Morgan hjälpte Hitler med stålproduktionen. Järnmalm kom från Sverige. Fram till krigsutbrottet 1 september 1939 var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel “Profits über alles! American corporations and Hitler” att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland dem finns Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT.

Dessutom fanns många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union bank, som är ägd av Brown Brothers Harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush som är farfar till George W Bush.

Samtliga medlemmar i Union banks styrelse var medlemmar av Skull & Bones.

Andra banker som ingår i Rothschilds bankimperium är Inter-Alpha-gruppen som består av:

 • AIB Group, Irland
 • Banco Espírito Santo, Portugal
 • Commerzbank, Frankfurt am Main, Tyskland
 • ING Bank, NederländernaIntesa SanpaoloKBC Bank, BelgienNordea, Danmark, Finland och Sverige
 • National Bank of Greece, Grekland
 • The Royal Bank of Scotland Group, Storbritannien
 • Santander, Spanien

BIS centralbanker

1. Afghanistan:
Bank of Afghanistan
2. Albania:
Bank of Albania
3. Algeria:
Bank of Algeria
4. Angola:
Bank of Angola
5. Argentina:
Central Bank of Argentina
6. Armenia:
Central Bank of Armenia
7. Aruba:
Central Bank of Aruba
8. Australia:
Reserve Bank of Australia
9.  Austria:
Austrian National Bank
10.Azerbaijan:
Central Bank of Azerbaijan Republic
11.Bahamas:
Central Bank of The Bahamas
12.Bahrain:
Central Bank of Bahrain
13.Bangladesh:
Bangladesh Bank
14.Barbados:
Central Bank of Barbados
15.Belarus:
National Bank of the Republic of Belarus
16.Belgium:
National Bank of Belgium
17.Belize:
Central Bank of Belize
18.Benin:
Central Bank of West African States (BCEAO)
19.Bermuda:
Bermuda Monetary Authority
20.Bhutan:
Royal Monetary Authority of Bhutan
21.Bolivia:
Central Bank of Bolivia
22.Bosnia:
Central Bank of Bosnia and Herzegovina
23.Botswana:
Bank of Botswana
24.Brazil:
Central Bank of Brazil
25.Bulgaria:
Bulgarian National Bank
26.Burkina Faso:
Central Bank of West African States (BCEAO)
27.Burundi:
Bank of the Republic of Burundi
28.Cambodia:
National Bank of Cambodia
29.Cameroon:
Bank of Central African States
30.Canada:
Bank of Canada – Banque du Canada
31.Cayman Islands:
Cayman Islands Monetary Authority
32.Central African Republic:
Bank of Central African States
33.Chad:
Bank of Central African States
34.Chile:
Central Bank of Chile
35.China:
The People’s Bank of China
36.Colombia:
Bank of the Republic
37.Congo:
Bank of Central African States
38.Costa Rica:
Central Bank of Costa Rica
39.Côte d’Ivoire:
Central Bank of West African States (BCEAO)
40.Croatia:
Croatian National Bank
41.Cuba:
Central Bank of Cuba
42.Cyprus:
Central Bank of Cyprus
43.Czech Republic:
Czech National Bank
44.Denmark:
National Bank of Denmark
45.Dominican Republic:
Central Bank of the Dominican Republic
46.East Caribbean area:
Eastern Caribbean Central Bank
47.Ecuador:
Central Bank of Ecuador
48.Egypt:
Central Bank of Egypt
49.El Salvador:
Central Reserve Bank of El Salvador
50.Equatorial Guinea:
Bank of Central African States
51.Estonia:
Bank of Estonia
52.Ethiopia:
National Bank of Ethiopia
53.European Union:
European Central Bank
54.Fiji:
Reserve Bank of Fiji
55.Finland:
Bank of Finland
56.France:
Bank of France
57.Gabon:
Bank of Central African States
58.The Gambia:
Central Bank of The Gambia
59.Georgia:
National Bank of Georgia
60.Germany:
Deutsche Bundesbank
61.Ghana:
Bank of Ghana
62.Greece:
Bank of Greece
63.Guatemala:
Bank of Guatemala
64.Guinea Bissau:
Central Bank of West African States (BCEAO)
65.Guyana:
Bank of Guyana
66.Haiti:
Central Bank of Haiti
67.Honduras:
Central Bank of Honduras
68.Hong Kong:
Hong Kong Monetary Authority
69.Hungary:
Magyar Nemzeti Bank
70.Iceland:
Central Bank of Iceland
71.India:
Reserve Bank of India
72.Indonesia:
Bank Indonesia
73.Iran:
The Central Bank of the Islamic Republic of Iran
74.Iraq:
Central Bank of Iraq
75.Ireland:
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
76.Israel:
Bank of Israel
77.Italy:
Bank of Italy
78.Jamaica:
Bank of Jamaica
79.Japan:
Bank of Japan
80.Jordan:
Central Bank of Jordan
81.Kazakhstan:
National Bank of Kazakhstan
82.Kenya:
Central Bank of Kenya
83.Korea:
Bank of Korea
84.Kuwait:
Central Bank of Kuwait
85.Kyrgyzstan:
National Bank of the Kyrgyz Republic
86.Latvia:
Bank of Latvia
87.Lebanon:
Central Bank of Lebanon
88.Lesotho:
Central Bank of Lesotho
89.Libya:
Central Bank of Libya
90.Lithuania:
Bank of Lithuania
91.Luxembourg:
Central Bank of Luxembourg
92.Macao:
Monetary Authority of Macao
93.Macedonia, FYR:
National Bank of the Republic of Macedonia
94.Madagascar:
Central Bank of Madagascar
95.Malawi:
Reserve Bank of Malawi
96.Malaysia:
Central Bank of Malaysia
97.Mali:
Central Bank of West African States (BCEAO)
98.Malta:
Central Bank of Malta
99.Mauritius:
Bank of Mauritius
100.               Mexico:
Bank of Mexico
101.               Moldova:
National Bank of Moldova
102.               Mongolia:
Bank of Mongolia
103.               Montenegro:
Central Bank of Montenegro
104.               Morocco:
Bank of Morocco
105.               Mozambique:
Bank of Mozambique
106.               Namibia:
Bank of Namibia
107.               Nepal:
Central Bank of Nepal
108.               Netherlands:
Netherlands Bank
109.               Netherlands Antilles:
Bank of the Netherlands Antilles
110.               New Zealand:
Reserve Bank of New Zealand
111.               Nicaragua:
Central Bank of Nicaragua
112.               Niger:
Central Bank of West African States (BCEAO)
113.               Nigeria:
Central Bank of Nigeria
114.               Norway:
Central Bank of Norway
115.               Oman:
Central Bank of Oman
116.               Pakistan:
State Bank of Pakistan
117.               Papua New Guinea:
Bank of Papua New Guinea
118.               Paraguay:
Central Bank of Paraguay
119.               Peru:
Central Reserve Bank of Peru
120.               Philippines:
Bangko Sentral ng Pilipinas
121.               Poland:
National Bank of Poland
122.               Portugal:
Bank of Portugal
123.               Qatar:
Qatar Central Bank
124.               Romania:
National Bank of Romania
125.               Russia:
Central Bank of Russia
126.               Rwanda:
National Bank of Rwanda
127.               San Marino:
Central Bank of the Republic of San Marino
128.               Samoa:
Central Bank of Samoa
129.               Saudi Arabia:
Saudi Arabian Monetary Agency
130.               Senegal:
Central Bank of West African States (BCEAO)
131.               Serbia:
National Bank of Serbia
132.               Seychelles:
Central Bank of Seychelles
133.               Sierra Leone:
Bank of Sierra Leone
134.               Singapore:
Monetary Authority of Singapore
135.               Slovakia:
National Bank of Slovakia
136.               Slovenia:
Bank of Slovenia
137.               Solomon Islands:
Central Bank of Solomon Islands
138.               South Africa:
South African Reserve Bank
139.               Spain:
Bank of Spain
140.               Sri Lanka:
Central Bank of Sri Lanka
141.               Sudan:
Bank of Sudan
142.               Surinam:
Central Bank of Suriname
143.               Swaziland:
The Central Bank of Swaziland
144.               Sweden:
Sveriges Riksbank
145.               Switzerland:
Swiss National Bank
146.               Tajikistan:
National Bank of Tajikistan
147.               Tanzania:
Bank of Tanzania
148.               Thailand:
Bank of Thailand
149.               Togo:
Central Bank of West African States (BCEAO)
150.               Tonga:
National Reserve Bank of Tonga
151.               Trinidad and Tobago:
Central Bank of Trinidad and Tobago
152.               Tunisia:
Central Bank of Tunisia
153.               Turkey:
Central Bank of the Republic of Turkey
154.               Uganda:
Bank of Uganda
155.               Ukraine:
National Bank of Ukraine
156.               United Arab Emirates:
Central Bank of United Arab Emirates
157.               United Kingdom:
Bank of England
158.               United States:
Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington)

Federal Reserve Bank of New York
159.               Uruguay:
Central Bank of Uruguay
160.               Vanuatu:
Reserve Bank of Vanuatu
161.               Venezuela:
Central Bank of Venezuela
162.               Vietnam:
The State Bank of Vietnam
163.               Yemen:
Central Bank of Yemen
164.               Zambia:
Bank of Zambia
165.               Zimbabwe:
Reserve Bank of Zimbabwe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.