Miraklet i Sankta Teodoras kapell i Vasta i Grekland. De övernaturliga träden

Det övernaturliga gäller i det som övervinner materians verklighet. Det naturliga är bunden till naturens processer. 17 väldiga lönnträd växer på taket till det lilla kapellet i Vasta på Peloponnesos men utan att tränga igenom kyrktaket. Detta mirakel tillhör den Ortodoxa kyrkan. Heliga Theodora blev halshuggen och martyr ca år 1000. Innan hon dog sa hon “Herre, må mitt hår bliva träd och mitt blod en flod.” Den bönen blev bönhörd.

Denna lilla kyrka, Sankta Theodora, i Vasta på Peloponnesos i Arkadiens grönskande berg i dagens Grekland byggdes någon gång mellan 11- och 12-talet. På taket växer 17 höga träd. De är nästan 30 m höga och varje träd väger över ett ton.

Det finns en rad omständigheter runt allt. De som besökt platsen och talat med dem i klostret Panagia intill berättar att det finns ingen naturlig förklaring till allt som skett. Taket är gott och väl femtio centimeter tjockt och innehåller av allt att döma en viss fuktighet, som också ses inne i kapellet.

Om så var fallet från början, så kan det förklara hur frön från träden i närheten kunde börja slå rot för att sedan växa. Men det stora mysteriet är hur kapellet så länge har förmått bära den kolossala tyngden av träden, en tyngd som vi naturligtvis inte kan ange exakt. Men det behövs inte speciellt mycket huvudräkning för att inse att sjutton stycken omkring femton meter höga träd med en diameter på upp till sjuttio centimeter är ett tungt lass. Taket består bara av ett dubbelt lager tunna flintstenar lagda ovanpå en enkel struktur av taksparrar.

Man skulle vänta sig att åtminstone några rötter stack fram genom taket inne i kapellet, men så är det inte. Ibland har det föreslagits att rötterna kanske sträcker sträcker sig inne i murarna och därifrån ner i jorden, där de skulle kunna suga upp vätska. Det skulle förklara hur kapellet kan bära en sådan tyngd, eftersom rötterna i så fall kunde tänkas hjälpa till att förstärka kapellet. Det är möjligt att det är så det förhåller sig, men det finns också mycket som talar mot en sådan platt natursten med en diameter på upp till en halv meter.

Det finns inte mycket utrymme mellan stenarna för rötterna att få fäste. Rötterna skulle vara tvungna att bryta sig igenom stenarna, och om det fanns rötter i väggarna, borde de ha sprängt sönder stenen. Men där finns inga sprickor. Vi har inga bevis för att det handlar om ett under, men hittills har man inte fått någon tillfredsställande förklaring på fenomenet.

Hur det än är, så är det i alla fall en unik symbios mellan det människan skapat och det naturen skapat, säger en munk Platsen har också en stor religiös betydelse. Många har sökt upp platsen.

Floden som rinner fanns inte före Theodoras tid. De vittnar om de blivit botade från sjukdomar. Så det är många omständigheter som det inte går att bortse ifrån.

Marken är inte ens så stabilt att skulle kunna bära upp de träd som växer på taket. En annan oförklarlig fenomen är det grundvatten som rinner från kyrkan och utanför. Var finns källan? Hur får träden sin vattenförsörjning från tak och väggar?

Ingenstans hittar man några rötter från träden som tränger in i kyrkan. Många undersökningar har gjorts, även med röntgenstrålning, men utan att hitta något.

Kyrkan inte mer än 4x6x2,5 m bär upp på sitt tak dessa 17 träd. Det blir ca 17 ton tillsammans. Därtill tillkommer vikten av på bladen för varje säsong samt väderförhållanden såsom vind och stormar. Man tror att kapellet skall var fyllt med rötter, som trängt igenom tak och väggar. Men så är det inte.

Så oförståligt. Det strider mot allt. Vad kan vi säga mer än att ör Gud är inget omöjligt. Mirakler är bortom naturlagarna.

Går man in så visar det sig att kapellet är ganska tomt och naket. Så brukar det vara. Kapellet består av två rum. I det ena rummet finns ikoner med Kristus och den heliga Theodra, en oljelampa och några blommor, berättar dr Nils-Christina Hwidt, en katolsk teologisk forskare, som skrivet boken “Mirakler – möte mellan Himmel och Jord”. I det andra rummet finns ett altare av sten, ett rökelsekar och några ikoner. Han har varit på plats och återgivet detta i sin bok.

Så har allt till en synes skupliga byggnad stått här orubbligt i tusen år. Under kapellet rinner källan med ett kristallklart vatten. Vattenflödet tilltar och blir snart det en flod som rinner fram mellan stenar och träd.

Kapellet är byggt över graven för Greklands mest älskade helgon, den heliga Theodora. Platsen är en grekisk pilgrimsort.

Detta mirakel tillhör den Ortodoxa kyrkan. Detta beskriver att helgonlegender har funnits från kristendomens första tid hand i hand med våra dagars Ortodoxa och Katolska kyrka. Heliga Theodora blev halshuggen och martyr ca år 1000. Hennes sista ord blev bönhörda.

Vem var den heliga Theodora?

Hon föddes på 1000-talet under bysantinsk tid och var äldst av tre systrar i en mycket fattig bondefamilj. På den tiden skulle varje familj sända en son till kejsardömets här. Om familjen endaste hade en son som behövdes för att driva gården, var de tvungna att köpa sonen fri genom att betala sold för en legosoldat. Theodras familj hade varken en son eller pengar. De var förtvivlade. Hur skulle de göra?

Theodra sa då: “Jag går in hären för familjens räkning”. Det väckte stor förskräckelse. Men hon sa: “Jag klär ut mig till man.

Familjen protesterad: “Soldatlivet är alldeles för hårt för hårt för en kvinna. Inte går det att lura en hel här!”Theodora höll fast vid sitt beslut. Systrarna klippte av hennes hår och klädde henne i mansdräkt. Hon lärde sig snabbt en mans alla maner att gå och uppträda. Hon blev duktig på att rida och hantera svärd.

När hon kom till hären, märkte ingen något fel. Hon fick en rustning och blev soldaten Theodoris av Malpeia. Han blev uppskattad av hela regementet som en duktig och kunnig soldat.

Några blev avundsjuka på honom.En ung kvinna som tvättade soldaternas kläder kom ofta till byn. Tvätterskan hade många älskare bland männen. När hon fick syn på Theodoris blev hon förälskad i honom. Theodoris kunde inget annat än visa bort honom, vilket gjorde henne rasande.
Kvinnan tänkte ut en fruktansvärd hämnd. Hon var nämligen gravid och hennes far krävde att den skyldig skulle träda fram och ta sin skuld..

Theodoris hade vid den tidpunkt blivit officer. Man bad honom att ta sig ann uppdraget. Theodoris föreslog att hela regementet skulle samlas, så att flickan kunde peka ut den skyldiga. Tvätterskan svarade: “Det behövs inte. Han står framför mig.” Med ed försökte hon övertyga alla att han var den personen och hade förfört henne.
Theodoris kunde endast bedyra sin oskuld. De avundsjuka soldaterna vittnade falskt mot Theodoris. Härens ledning blev övertygade. Av kärlek och hänsyn avslöjade hon aldrig sin identitet. Hon dömdes till döden genom halshuggning. Detta skedde på den plats där kapellet nu finns.När bödlarna ledde fram henne, frågade de om hon hade en sista önskan. Hon svarade: ropade till allas förvåning: “

“Må mitt hår bliva träd och mitt blod en flod!”

Och så föll yxan. Bönen blev bönhörd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.