Oikonomia

Oikonomia gäller hela skapelsen

Den enda sanna produktionen, tillväxten  och ekonomin finns i naturen. Begynnelsen till all ekonomi. Allt ordnat i en visdom som överträffar allt. En skola för insikt. Allt annat är konsumtion. Allt människan gör är varianter på en konsumtion även om vi tillverkar nya ting. Basen är naturen. Den digitala tillväxten är en värld i sig.

Genom växtligheten sker en uppbyggnad i en samverkande förening alltifrån fotosyntesen till en samverkan som här mellan maskrosen och humlan. En synergi som befruktar och ger näring i nektar. Allt förgrenar sig och blir till en mångfald. 1+1 ger 10, 100 eller 1000. Livets process och ständiga rörelse bygger på föreningen mellan motsatser, som grundstenen till utveckling. Sol och jord, dag och natt., varmt och kallt. Vått och torrt. Ner regnet kommer över savannen börjar det på nytt.
:
Kubitszn i dalamålningar skildrar en växt som når himlen. och vis symboliskt en skapelseutveckling. Allt ingår i  en total process, som påverkar. Allt vad vi gör påverkar. När vi andas så påverkar det på något sätt. Vårt tänkande påverkar. Allt ingår i en enhet. Vi borde vara medvetna om detta. Panta rei sa den grekiske filosofen Herakleitos, som talade om att vi är en väldig flod som förändrar sig och nyskapar.. Zenbuddisten sa:
 
Zen-mästaren talade med sin lärljunge. Detta är samma flod, som vi såg igår. Men ändå inte. Idag rinner ett nytt vatten.
 
Ur vattnet som en gång omslöt hela jorden och genom ett klimat med väldiga åskväder skapades nya och komplexa molekyler, som blev aminosyror. Ur detta bildas de första bakterierna, som samverkade i en symbios och blev senare växter. Den första vi vet som växt är tvättsvampen. Sedan kom andra arter i olika strukturer.
.
Kräftdjur, fisk, landdjur … Allt har växt fram ur ett skapande ursprung. Skapelseberättelsen innehåller stora skeden i ett växande och nybildning. Begreppet evolution visar inte processen. Evolutionen skildrar en kamp, som vägleder nutidens ledare till kaos. Kretsloppen avbryts. En effekt  är virvelstormar.
Balans och obalans.. Allt vi gör går upp i processer som påverkar jorden och därmed universum.
 
Begreppen Fader och Moder är två skapande urprinciper i de som är det utgivande och det mottaglig. När någon vattnar ett träd för att det ska växa så det detta. När solen flödar med ljus över jorden så är det detta. Så är det också i alla ekonomi. En process som följer  samma urprinciper. Det som skapar förutsättningar som det som skapar frukten. Allt kan liknas vid ett träd som växer. Samhället är som ett mänskligt träd med sina grenar. Marknadsekonomin är ensidig och fördärvargrundvalar.  Om vi vore medvetna hade vi kunnat förstår jordens livsprocesser och agerat enligt detta.
.
Ekonomi är ett av det mest missuppfattade områdena i modern tid. Många linjära och matematiska modeller är utvecklade som ska visa någon forma automatik och självreglering.

Oikonomia eller ekonomin gäller hela jorden som ett samhällsbygge, arrende och förvaltarskap för hela mänskligheten. Grunden till frihet, samverkan och egna val. Oikonomia gäller så även nationen, kommuner, företag och familjen. Allt är inbäddat i naturens livsordning och kretslopp som beskriver naturrätten.. Allt bildar en gemensam livsprocess med hela jorden.

Motsatsen till Oikonomia är Teologia som är  kunskapen om Allskaparens skaparförmåga och visdom i alla dess livsformer, ändamål, egenskaper, mångfaldig rikedom, och skönhet. Alla naturkontanter som håller hela universum i balans. Allt vi ser är en manifestation av en oändligt kraft. Helix-nebulosan är som ett konstverk i kosmiska mått i denna manifestation.

Människan är människa som skiljer sig från alla andra levande djur att besitta en fri vilja,ett  självständigt medvetande att sätta mål och skapa. En örn eller en hjort följer sin uppgift enligt deras instinkt.

“Panta rei” allt rör sig i en livsflod i ständig rörelse och förnyelse. Det är som vattnet i en flod. Allt vi går påverkar helheten. Vår handlade ingriper och påverkar i processen. Inget kan isoleras. En vattendroppe sprider sina ringar i alltet.

Allt vilar på skapande principer

Hela vår tillvaro bygger på motsatser, som kompletterar varandra i varats ömsesidiga samspel och i ett växande. Det ena ger det andra. Det utgivande och det mottagande. Det aktiva och det stödjande. Varmt och kallt. Torrt och vått. Man och kvinna. Dag och natt. Allt i vår tillvaro bygger på relationer. Det en för det andra. Det mest vardagliga är samtalet mellan människor.

Vi är till födsel en andlig, social och skapande Var-elser dvs vi ÄR som bildar vår unika person. Det andliga tillhör orsakens värld inom oss som vi vore lerkärl med “vatten”. Alla har vi en far och mor. Deras skapande tillsammans föder våra liv i konceptionen och uppväxt.

Hela samhället är som en cell i relationer med alla människor som förutsätter att vi alla är lika värda. Allt vilar på ett gemensamt skapande för alla bästa och tillhörighet. Samhället är mänsklig enhet i det mänskliga huset.

Kyrkan avser vara ett universellt hus med Gud för en förening med Gud.  Gud kallar oss på alla sätt världen över.

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt. Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.

… var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba och Fader och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud; vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig. Ära alltid Mitt Namn.”

Ett av många himlafenomen i Medjugorje.

… för Mitt heliga Namns skull, visar Jag er Människosonens tecken i skyn, fullt synligt för alla – är detta himmelska baner inte nog för er?

Jesus den 12 april 1994 i budskapen Sant Liv I Gud och Matt 24:30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.