Kristus kommer åter

JesubrevKristi återkomst är förvarnad i vår livstd. Gud talar själv i sitt verk Sant Liv i Gud (True Life in God).

Påminnelsen om Bibelns sanning om livet och Guds kärlek. Om profetian. Allt ska fullbordas.

I begynnelsen

  • fanns Ordet,
  • och Ordet
  • fanns hos Gud,
  • och Ordet var Gud.
  • Det fanns i begynnelsen hos Gud.
  • Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.
  • I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
  • Ordet är den absoluta sanningen. Ordet är livet. Ordet är vägen. Ordet är visdomen. Ordet är ljuset i våra liv. Ordet som blev människa genom Maria och tog sin boning bland oss.

I hela Gamla Testamentet förutsäges Messias ankomst. Den Smorde – Kristus- Frälsaren. som är Guds Son. Jesus betyder den som räddar. Korset är ett Heligt offer – att offra sig själv i osjälvisk Kärlek –  för att ge liv  överflöd till människor som tror på Honom.

Människan är skapt för att vara en evighetsvarelse. Målet är ännu ine uppnåt som innebär att Kyrkan blir en enda. Den är nu delad i många delar. Det finns endast en Fader och Son. 

Jesu upprätta och är är den nya Människan som ger och offra sig själv i ett tjänande att befria oss. En oändlig källa av kärlek. Jesus och Maria är den nye Adam och den nya Eva i den nya Skapelsen. De är våra eviga föräldrar. Den gamla människan blev det rakt motsatta och skodde sig  på andras bekostnad.

Saveour1Jeus är den sant rättfärdige. Han som räddaroch besegrade dödens makt. Han som har återställa allt.  Han som vill och kan förlåta oss,  om vi bara vill. Han som av Gud Fader gjorts till Domaren. Han som kan uppfylla allt vi ber om i Herrens Bön. Han är det största som hänt mänskligheten. Han är Altarets Allaheligaste Sakrament – Det Heliga Offret – Livets Bröd och Frälsningens kalk. Det Eviga Livets föda.

Meditation från budskapen Sant Liv i Gud 12 april 1990:
Jesus säger: Jag är Uppståndelsen; om någon tror på mig, skall han leva om han än dör. Jag är Sanningens Helige Ande. Jag är påminnelsen om mitt Ord som kommer till er och väcker er ur er djupa sömn.

/li

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.