1 av 14. Korsvägen. Jesus döms till döden av Pilatus

STATION1-DOMEN

PÅSKEN INLEDS

Han som är Ordet, den Gudasände Sonen döms till döden på jorden. Han hånas på det mest fasansfulla sätt. Hela mänsklighetens allra största gärning är detta att Jesus Kristus – Messias –  frivilligt lät sig slaktas som ett lamm.

Varför? Genom Hans lidande och kors skulle mänskligheten kunna rädda dem som ångrar sig, tror på hans Ord och tar emot hans heliga Offer  för att leva ett liv i evig tid. Att äta detta Bröd och och dricka detta Vin är att ta del av Gud själv. Nåden är så stor att den tron gör oss rättfärdiga. Ingen skulle bestå om vi dömdes efter vår missgärningar. Gud är en förlåtande, kärleksfull och barmhärtig Gud. 

 Jag är Gud, varelse, gå till Mina Stationer, begär endast Mig vid varje station, Jag står vid varje Station. Jag skall vara vid Min Korsvägs Stationer och Jag vill att du skall vara där, Jag vill att du skall knäböja vid Mina Stationer heartb 25 maj 1987

1. Jesus döms till döden av Pontius Pilatus. När Jesus anklagas av översteprästerna och de äldste svarar han inte. (Matt 27:12). Pilatus dömer Jesus till döden och friger Barabbas. Han låter prygla Jesus och utlämnar honom till att korsfästas. Pilatus visste att Jesus var oskyldig. Han var rädd för kejsaren. Tyst lät Jesus sig piskas, hånas och törnekröns. Kristus törnekröns åter i vår tid.

Snart, och det är snart i er betydelse, när ni kommer att vara täckta av ert eget blod, skall Jag som domare påminna er om det blod ni har på era händer för att ni hindrat så många från att ta emot Mina nådegåvor som givits ge-nom denna Påminnelse om Mitt Ord, ni är som romarna, ni kröner Mig med törnen dagligen; kommer ni då att säga som Pilatus: “Jag är oskyldig till detta blod,” och tvätta era händer i parfymerat vatten? ni vägrar att ta motgiftet mot döden, ni vägrar att erkänna Mitt Ord givet av Min Helige Ande i era dagar … 

Jesus i Sant Liv i Gud den 19 januari, 1995

Bön om ånger förlåtelse. Förlåt oss du Kärleksfulle Herre. Du har utstått hån och lidande av kärlek till oss. Genom Ditt Heliga kors har Du återlöst världen.

Förgående: Vem Är Messias?

Nästa station

(Bild: ur Passion of Christ),

_passion-of-the-christ2

Agape – den osjälviska Kärleken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.