10 av 14. Jesus blir avklädd

Naken (1)

10. Jesus blir avklädd

 (Matt 27:35, Mark 15:24, Luk 23:34, Joh 19:23-24)

När vi kom fram till Berget kastade de Mig till marken och slet av Mig kläderna så att Jag låg naken inför allas ögon, Mina sår öppnades igen och Mitt Blod rann ut på jorden. soldaterna gav Mig vin blandat med galla, Jag ville inte dricka det för djupt inom Mig bar Jag redan den bitterhet som Mina fiender givit Mig . (Jesus i Sant Liv i Gud  den 9 november 1986) 

 

Dina kläder, Mitt barn, kommer att fläckas av ditt blod, och även detta kommer att vara ett bevis för att du kommer från Mig; för detta blev du född och ditt samtycke gläder Mig, för genom dina lidanden kommer Jag att rädda många. Jesus i Sant Liv i Gud den 25 oktober 1995.

—————————

Herre Jesus Kristus ingen av oss är värdig att kallas Din lärjunge, men vi vill åtminstone bli fria från materialismens och ägandets tyranni. Stärk vår vilja och gör oss generösa.

Föregående station

Nästa station (under MESSIAS)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.