Det stora Löftenas böner genom Jesus och Jungfru Maria

 Den ortodoxa Jesubönen


JesuAnsikte2Om någon ber denna Rosenkrans till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom Jesus i Sant Livi Gud den 18 januari 1990 )

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.

10 gånger

Ära vare Fadenrn Sonen och den Helifga Ande, som var, nu är och skalla vara från evighghet till evighet.

dotter, lär dina bröder  den här bönen, lär dem att vara i ensamhet och tystnad när de ber den här Rosenkransen; försköna Min Kyrka, dotter; kom, gå framåt i hjärtats renhet;

 mary-wonderfulBönen ”De Tre Ave Maria”

Maria ger oss ett enastående löfte för vår själs räddning genom att varje dag be bönen om de tre “Ave Maria.

Maria, Jesu och min Moder, försvara mig mot den Ondes angrepp i livet och särskilt i min dödsstund:

För den makt som den Evige Fadern har gett dig i Himmelen och på jorden 

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus. Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndarenu och i vår dödsstund.

För den kunskap och vishet som Sonen har gett dig som överträffar alla helgon och änglar och för att Han har gett dig en sådan strålglans att du upplyser, som solen, hela Paradiset 

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus. Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndarenu och i vår dödsstund.

För den kärlek som den Helige Ande har upptänt i ditt Hjärta, som är den mest brinnande kärleken, och för att Han gjort dig så god och värd att älska att du, efter Gud själv, är den mest kärleksfulla och barmhärtiga personen som finns 

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfruktJesus. Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndarenu och i vår dödsstund.

”De Tre Ave Maria”

Den Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-98, 19 nov.) var Benediktinnunna och är en av de tre förgrundsgestalterna för den tyska mystiken. Sina visioner och nådebevis avslöjade hon vid femton års ålder och så uppstod Boken om den stora nåden, ett av den medeltida mystikens vackraste och mest berömda verk. Mathilda var mycket brinnande i sin andakt till Jesu Heliga Hjärta och många av Jesu Hjärta Litanians invokationer är tagna ur Mechtildes böcker.

När hon tänkte på döden blev hon både rädd och orolig. Hon bad Guds Moder att beskydda henne i den sista stunden. Den Heliga Jungfrun tröstade henne och sade:

”Jag lovar att vara vid din sida när du ska lämna jordelivet, men jag ber dig att, för mitt löftes skull, varje dag be tre ”Var hälsad Maria”. Det första för att tacka Gud Fader för att Han har gett mig makt i Himmel och på jord. Det andra för att hylla Gud Sonen för att Han har gett mig en kunskap och vishet som överträffar alla helgon och änglar och för att Han har gett mig en sådan strålglans att jag upplyser, som solen, hela Paradiset. Det tredje ”Var hälsad Maria” ska du be för att ära den Helige Ande för att Han har upptänt i mitt Hjärta den mest brinnande kärleken och för att Han gjort mig så god och värd att älska att jag, efter Gud själv, är den mest kärleksfulla och barmhärtiga personen som finns”.

 Detta löfte från Guds Moder gäller för alla:

”I din dödsstund ska jag vara närvarande för att trösta dig och köra bort allt från den Onde som vill störa dig och få dig att misströsta. Jag ska ge dig trons ljus och kunskap, så att din tro inte ska vackla för din okunnighets skull. Jag ska vara med dig i din övergång från det jordiska livet till det Himmelska och ingjuta i din själ den Gudomliga Kärlekens ljuvlighet så att all bitterhet, som kommer från döden förvandlas till stor glädje.” (ur Liber specialis gratiæ. p. 1. cap 47). 

Många helgon, bland dem de Heliga Alfons Maria de’ Liguori, Johannes Bosco, Pio av Pietrelcina, spred denna vördnad. Denna form av bön har även blivit godkänd av flera påvar. Man skulle kunna komma med invändningen att utövandet av denna andakt och löftet om den eviga frälsningen inte står i proportion till varandra.

På den Marianska Kongressen i Einsiedeln svarade Fader G. Battista de Blois så här: ”Om denna devotion verkar vara oproportionerlig i förhållande till det man vill uppnå, nämligen det eviga livet, så kan man inte göra annat än att åberopa den Heliga Jungfruns löften, eller ännu bättre gå till Gud själv, som har iklätt henne denna auktoritet och fullmakt. Förresten, är det inte likt Herren kanske att göra de största undren med så små medel att vi tycker att de inte står i proportion till varandra?

Gud är den absolute Herren över alla sina gåvor, och Guds Moder med sin mäktiga förbön, besvarar med oproportionerlig generositet, på vår lilla hyllning men ändå står den i proportion till den kärlek hon har som Moder”. Denna böneform ska man särskilt försöka sprida, för som den Helige Augustinus (354-430, 28 aug.) säger: ”Den som hjälper en själ att bli frälst har sannerligen försäkrat sig om sin egen frälsning”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.