Bön

Jesusvacker“O Jesu Heliga Hjärta,
Min Herre som jag tillber,
Jag ger Dig min vilja;
gör mig till Ditt redskap
för Din Frid och Kärlek,
gör mig till ett offer
för Ditt Heliga Hjärtas
Brinnande Önskningar.
Amen.”
http://www.tlig.org/sv/messages/418/

Himlarnas Herre,
helga min själ, Din boning,
så att Du, min Konung, blir förhärligad;
krön min själ med helighet
så att jag i Din Gudomlighet
får ärva Ditt Rike och Din Härlighet;
jag lovar att ge mitt liv
för mina bröder och systrar,
och bli en del av Din Frälsnings Plan;
Skapare, jag är Din,
Jesus Kristus, jag är Din,
Helige Ande, jag är Din.
Amen

 

” O Jesus, genom Marias Obefläckade hjärta och i förening med det heliga mässoffret som offras över hela världen, erbjuder jag dig alla mina böner, gärningar, glädjeämnen och lidanden denna dag som gottgörelse för de brott som begåtts mot Marias Obefläckade hjärta, för mina synder och hela världens synder. “

 

Böner finns här som både Jesus och Maria ger till stöd  att rädda själar

Pingstnovenan

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.

Hur börjar jag?
Bön är som ett samtal med en nära vän som börjar inifrån. Du väljer en plats där du kan vara för dig själv. Hemma eller i kyrkan. Du sätter dig i en avslappnad ställning. Lossa alla muskler i ansiktet, nacke, axlar och lemmar.

Meditationen tar dig inåt. Du riktar din blick och hörsel inåt Dig själv för att gå in i ett meditativt tillstånd. Du kan fokusera Dig på bilden och ta in den i det inre och låt  ljuset komma till dig. Du fokuserar Dig på din andning.

o  Andas in djupt under  1-2  sekunder
o  Andas ut långsamt den dubbla tiden.
o  Gör en paus under en 3-dubbel tid
o  Upprepas gång på gång.

Varje gång andas du in ljus och frid in i dig. Det når huvudet och ansiktets alla delar. Ner i hjärtat, bröstet och ryggen. Det strömmar ut i armarna i händer och alla fingrar. Varje gång når det dig allt djupare.

Du blir allt mer avslappnad. Steg för steg. Djupare och djupare kan du gå. Yttervärlden tonar bort. Du fortsätter andningen och låter bål benen fyllas med ljus ända ut i tårna. Frid och lugn råder inom Dig. Guds frid. Du stannar kvar där i din andning. Nästa steg är att påbörja din bön.

Börja bedja Fader vår med samma andningsfrekvens.

 • Inandning: Fader vår

 • Utandning: som är himlen

 • Paus: helga varde dit namn

 • Inandning: Tillkomme ditt rike

 • Fortsätt så och genom hela bönen

Hela processen kan liknas vid havets vågor som stilla  brusar fram i rytmiska vågor in i dig som vattnet väller fram som över en vacker strand.

Varje del i bönen har en innebörd. Som en våg som kommer in i dig. Bönen utvecklar ditt inre och sammansmälter med Dig. Skynda inte. Stanna kvar om något vidrör. Guds röst är som en stilla viskning i ditt hjärta. Allt sker inte med en gång. Målet är att ditt inre kan förenas med Gud och bli ett i ditt liv.

Riktar din bön för dem det gäller. Tala med dina egna ord din intention såsom du skulle tala med din bäste vän. Kom som du är. Alla har vi brister. Där finns ödmjukheten. Det viktiga är du börjar.

—————–

En kortare meditation över Herrens bön

 • Fader vår,

  • upphöjd i din skapelse

  • ljuv i din kärlek

  • rik i din arvedel

 • som är i himlen,

  • glädjens krona

  • härlighetens glans

  • salighetens skatt

 • helgat varde ditt namn,

  • och som honung för vår mun

  • ett jubelrop i hjärtat

 • tillkomme ditt rike,

  • glädjen utan gräns

  • friden utan ände

  • tryggheten bortom all fara

 • ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.

  • så att vi hatar det du hatar

  • älskar det du älskar

  • gör det du bjuder

 • Vårt dagliga bröd giv oss idag,

  • livets nödtorft

  • sanningens ord

  • brödet från himmelen

 • och förlåt oss våra skulder

  • mot dig

  • mot varandra

  • mot oss själva

 • såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga

  • dem som sårat oss i ord

  • genom
 oförrätter

  • genom trolöshet

 • och inled oss icke i frestelse

  • köttets

  • världens

  • djävulens

 • utan fräls oss ifrån ondo.

  • det nuvarande

  • det förflutna

  • det framtida.

 • Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

Vi ber ber om hjälp, såsom vi ber vår käraste vän.  Det kan gälla förbön för andra. Gud ber i sin tur om vår hjälp. Att den uppdelade Kyrkan och Påsken enas.

Tillbedjan till och dyrkan av Gud kan endast ske till Gud själv. Men vi kan vörda Maria som är Guds moder och bedja om hennes hjälp. Rosenkransen är en sådan vördnad och förbön.

 • Ära och tacka Gud dagligen. Gud är Livets Högsta Källa till allt som ett enda Gudsväsen men med Tre Gudomliga Personer med fri vilja i som är i fullständig samklang med varandra.

  • Äre vare Fadern, Sonen  och den Heliga Ande såsom det var, nu är och skall vara, från evighet til evighet

 • Förböner för oss och andra för hjälp som en vikigt kärleksgärning.

 • Att överlämna oss och förtrösta oss till Gud är att visa vår tillit och tro

 • I varje olycklig stund kom då som du är  och kalla på Herren som din hjälpare.

 • Gud vill skynda till vår hjälp

 • Vi kommer från Himlen och vårt livsmål och hem är Himlen.

 • Jordelivet är en förberedelse.

Guds enfödde Son,

född av Fadern före all tid,

Gud av Gud,

Ljus av Ljus,

sann Gud av sann Gud,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.