Jesubönen

 

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig, syndare.

… 10 gånger

Ära varde Fadern och Sonen såsom det var, nu är och skall vara i evighet

 

“Jag säger dig att om någon ber denna Rosenkrans till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom; slut fred med Mig, slut fred med Mig, be Mig varje dag;

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare”, Jesus den 18 feb 1990, True Life in God

dotter, lär dina bröder den här bönen, lär dem att vara i ensamhet och tystnad när de ber den här Rosenkransen; smycka Min Kyrka, dotter  kom, gå framåt i hjärtats renhet.

Jesu-MarieBåde Jesus och Maria talar samtidigt i vår tid. Vår föräldrar. Våra andliga föräldrar. Genom Kristi offer på Korset för oss finns Mässan som innhållet Nytt liv. Kyrkans heliga Måltid, Bördet och Vinet. 

Vad är synd? Synd är att missa målet. 
Livsmålet. Målet för vårt liv.
Livet i Himlen.
Vårt ursprung och hem. 
1 svar på Jesubönen

  1. marita nyström skriver:

    Vet ingenting om Rosenkransen. Märklig bön.

    / Marita Nyström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.