Före och efter

Guds Ängel,

min beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som av Guds Faders kärlek har blivit anförtrodd åt dig. Amen.

 

Angelus

V/. Herrens ängel kom med bud till Maria

R/. och hon blev havande av den Helige Ande

 

Välsignad är du, Maria, full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
JESUS.

Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare,
nu och i vår dödsstund.
Amen

 

V/. Se jag är Herrens tjänarinna:

R/. Må det ske med mig som du har sagt.

 

Välsignad är du, Maria…

 

V/. Och Ordet blev kött

R/. och tog sin boning ibland oss.

 

Välsignad är du, Maria…

 

V/. Bed för oss, heliga Guds moder

R/. att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Låt oss bedja.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
så att vi,
som genom ängelns budskap fått veta
att din Son blivit människa,
genom hans lidande och kors
når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom samme Kristus, vår Herre.

R/. Amen.

——————-

Himlens drottning.

Vid påsk

Himmelens drottning,
o gläd dig, halleluja, ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,är uppstånden, efter Skriften, halleluja,bed nu för oss till Herren, halleluja.

V/. Gläd dig och jubla, Jungfru Maria, halleluja,
R/. ty Herren är sannerligen uppstånden, halleluja.

Låt oss bedja.Gud, du som genom din Sons,vår Herre Jesu Kristi uppståndelsehar glatt världen:Vi ber dig:låt oss, på Hans Moders, Jungfru Marias förbön,uppnå det eviga livets glädje.
Genom samme Kristus, vår Herre.R/. Amen.

 

2 svar på Före och efter

  1. online shopping skriver:

    I believe that staying away from processed food may be the first step to lose weight. They will flavor fine, but processed food items include little or no nutritional value, allowing you to consume much more to have enough vitality to get with the day time. When you are continuously feeding on these foods, switching to be able to cereals as well as other intricate carbs will make you to have an overabundance of vitality while eating less. Thanks alot : ) for your post.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.