Mariauppenbarlser

 

Fatima, Garabandal och Medjugorje är 1900-talets stora Maria-uppenbarelser. Från tid till tid har Jungfru Maria kommit till olika platser i världen. Ca 400 profetiska uppenbarelser är kända. Hon kommer som vägvisare. Platser vördas och kyrkor byggs. Medjugorje har pågått sedan 1981. Milljoner har rest hit. Många mirakler har skett och måga har botats från svåra sjukdomar. Samtidigt kommer Jesus Kristi kärleksbudskap till mänskligheten 1985 om True Life in God som är översatt till mer än 40 språk. Flera förutsägelser har nu besannats som kommunismens fall 1989.

” … var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.”

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud

Tecken på himlen i Medjugorje

Tecken på himlen i Medjugorje

Vi lever i en extraodinär tid.

JerimiaVAD ÄR ÄKTA UPPENBARELSER OCH MIRAKLER?

När profeten har talat i Herrens namn men hans ord inte slår in och går i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren. Mos 18:22

Allting som är falskt kommer ifrån Satan; han sår frön av förvirring för att vanställa sanningen – som i Pescara. (En falsk förutsägelse om en falsk uppenbarelse.)

Han sår ogräs ibland vetet, och förvirrar er alla. Ursinnig över uppenbarelserna i Medjugorje försöker han att förvirra er alla – försöker att stämpla dessa gudomliga verk som om de inte var Mina.Jesus den 3/6 1988 i Sant Liv i Gud

 Profeten Jeremia (bilden till höger) levde i Jerusalem för ca 2600 år sedan:

“Jeremia kallade då till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle allt vad Herren hade talat till honom”, Jer 36.4

Att urskilja äkta uppenbarelser är de som erkänner att Gud är den Heliga Treenigheten. Att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Jesus Kristus är Guds son och mänsklighetens Frälsare. Han är Ordet ur vilket allting är skapat i himlen och på jorden. Han har utvalt Petrus att vara Jesu ställföreträdare för Kristi Kyrka fram till Jesu återkomst för att därefter upprätta ett rike utan någon ände. Att Jungfru Maria är Guds och vår Moder som är avlad utan synd.

 

Guds heliga mysterier så tre. Det första mysteriet gäller Guds enhet. En familj med Guds barn. Det andra gäller Jesus Kristus tvåfaldiga natur som sann Gud och sann människa. För det tredje är den Allraheligaste Treenigheten genom de tre gudomliga Personerna i Fader, Son och Heliga Ande. Tillsammans är det ett Gudomligt väsen – en enda Gud.

 

De uppenbarelser som skett i modern tid ersätter inte på något vis den sanna allmängiltiga uppenbarelsen genom Bibeln men de påminner om vad Bibeln säger.

Hildegaard2

Inre syn – Hildegaard van Bingen

Vi behöver skilja på de privata uppenbarelserna och de profetiska. Privata kan gälla att någon blir botad. Profeten Jeremia och många heliga som heliga Birgitta har fått profetiska uppenbarelser även om det har skett privat. De sker i och för en samtid att vägleda Kyrkan och samhället. Maria trädder fram i viktiga skedden och sprider Kristendomen i den nya världen.

Vassula Rydén beskriver på samma vis sin upplevelse som “locution” – en inre hörsel eller syn. Hon kan även föra en dialog med Gud, som blir nedtecknat. Ikonen ovan gäller heliga Birgitta. Bilden till vänster är Hildegaard va Bingens upplysning. Hon har en manlig assistenet som hjälper henne att nedteckn.

Det synes vara mer kvinnor i modern tid som Gud väljer. Även barn blir Guds redskap som i Fatima och Garabandal.

 

Mirakler kommer av ordet “mirare” som betyder att förundras.

Mirakler är Guds manifestation utöver den skapade ordningen, som överskrider naturlagarna. Jesus tystade stormen, Mark 5:39, och var Herre över elementen. Han uppväckte döda. Han är Herren genom vilket allt är skapat. De visar inte bara på Guds allmakt. Mirakler kan vara svar på böner och blir så en vägvisare och vittnesbörd om det sanna.

UPPENBARELSERNA ÖKAR SNABBT UNDER HELA 1900-TALET

 

Innebörden av uppenbarelsen är att den avslöjar. Gud skapade en Uppenbarelse för all evighet som är Bibeln den sanna uppenbarelsen. Så är dess uppenbarelser, profetior och mirakler en del av Kyrkan. Många har skett genom Jungfru Maria alltsedan år 40 e Kr. Omkring 400 uppenbarelser är kända. Många omvändelser och nya kyrkor bär vittnesbörd i historien.

Dessa uppenbarelser är bevarade i Traditionen och är på dessa platser vördade och bevarade. Så tillhör även Traditionen Kyrkan och är tillsammans med Bibeln en Gudomlig källa om Guds ord, kärlek och barmhärtighet. Den protestantiska reformationen kom efter 1517 att överge Traditionens källa. Endast Bibeln uppfattas som den giltiga.

Gud väljer speciellt utvalda visionärer, som tar emot Guds profetiska budskap som heliga Birgitta i Sverige, Hildegaard va Bingen och Vassula. Flera av 1900-talets uppenbarelser har skett genom fromma barn.

Under 1900-talet sker än ny förändring. Antalet uppenbarelserna växer allt snabbare, över 100 uppenbarelser är rapporterade, men genom rationalismen och nya moden i samhället, genom media och vetenskapens inflytande bortförklaras de som verkliga och trovärdiga. De förtäcks trots omfattande vittnesmål. Ja, även Kyrkan är allmänt återhållsam att uppmärksamma 1900-talets uppenbarelser trots deras allvarliga förvarningar om Guds plan för framtiden och de händelser som präglar samhället och jorden. Tecknen är många. Fatima hörsammades för sent.

2 svar på Mariauppenbarlser

  1. Le Specs Sale skriver:

    Today, with all the fast life-style that everyone leads, credit cards get this amazing demand in the economy. Persons throughout every area are using the credit card and people who aren’t using the card have made up their minds to apply for one. Thanks for sharing your ideas on credit cards.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.