Lovprisa

EN LOVPRISNINGSBÖN

Ära åt Gud i den högsta himlen,

ära vare Honom som lyfte min själ

från denna jordens innandömen.

Ära vare det trefalt heliga ljuset

i vars makt

allt blev till.

 

Ära vare Gud, den Oövervinnerlige,

oförliknelig i sin myndighet.

Ära vare den Oförgänglige,

i vilken vi får odödlighet.

Du den heligaste av de heliga,

må Din andedräkt,

som är ett rent utflöde av Din härlighet

ge oss liv och återuppliva oss

till en strålande kropp.

Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.