Löftet till mänskligheten

Guds egna Ord till oss har skett under många år. Vi är inte lämnade åt vår öde. Gud är Kärlek. Gud vill förlåta allt. Gud offrade sin Son för att vi skulle få leva i all framtid i vårt verkliga hem

Reningen

Det Nya Jerusalem

17 augusti 1988 (klicka till originalet)

Min Herre?

Jag är; Jag är din Återlösare, så lita på Mig; Jag har kommit genom dig för att ge Mitt Budskap om en universell Frid och Kärlek, och visa för hela Min skapelse Mitt Heliga Hjärta och hur Jag älskar er;

O Du som läser detta! Min Nåd är Stor över er alla! käraste själar, stunden för er rening närmar sig; vad Jag skall göra är av kärlek, er rening skall ske för att rädda er från helvetets portar; Jag skall komma ned över er som Blixten och förnya er med Min Eld; Min Kärleks Ande skall återlösa er genom att dra er in i Kärleken och omvandla er till en levande kärlekslåga; Jag skall låta Min Ande utgjutas ifrån himlen och rena era fläckade själar till heliga fläckfria själar, ni skall bli renade som guld renas i eld; ni kommer att känna igen Frälsningens Stund då Min Kärleks Ande skall komma ned över er; om detta inte sker kommer ni inte att kunna se de Nya Himlarna och inte heller den Nya Jorden som Jag har förutsagt er;

Mitt barn, genom Min Eld, Min Kärlek, Min Barmhärtighet och Min Rättvisa skall Mina frön1 spira och öppna sig, liksom utslagna liljor vänder sig mot solen, och söker Mitt Ljus och Min Dagg; och från Mina Himlar skall Jag utgjuta Mitt Ljus som smyckar er, och Min Dagg som livnär er, så att ni ser en ny tidsålder av Kärlek;

genom Min Kraft skall Jag utplåna all orättfärdighet, avfällighet och ondska; Jag skall stiga ned över er som en våldsam ström av renande vatten och tvätta bort all er ondska och lämna er stående upprätt som pelare av renaste guld;

med Mina Strömmar av Brinnande Kärlek skall Jag sopa bort all lögn och falskhet; och liksom lera tvättas bort av regnets droppar, så skall Min Ande av Sublim Kärlek tvätta bort de synder som fläckade er själ;

Jag, er Frälsare, skall förnya dig skapelse och ge dig Min Gåva; Min Gåva skall komma ned från Himmelen2, Ett Strålande Nytt Jerusalem, En Återuppbyggd Kyrka, Ren och Helig, ty Jag, som var, är, och skall vara, kommer att leva i Hennes mitt och i hjärtat av Hennes Själ; ni kommer alla att få erfara Henne, pulserande och levande, för Mitt Heliga Hjärta skall vara livet i Henne;

Jag, Herrarnas Herre, brinner som eld3, och Mitt Heliga Hjärta flammar av Lågor, så ivrigt av längtan att få omfamna er alla och kasta er i Min Kärleks Smältugn och göra er glödande i full hänryckning och extas av kärlek till Mig, er Älskade Gud!

ja, av var och en av er vill Jag göra ett levande altare, brinnande av Min Eld; O skapelse! när Min Eld upptänder era hjärtan kommer ni äntligen att ropa till Mig:

“Du Ensam är Gud, den Ende Rättfärdige, du är sannerligen Lammet, Du är vår Himmelske Fader, hur kunde vi vara så blinda? O Helige av Heliga, var-i-oss, lev-i-oss; kom, O Frälsare!”

och vid detta rop, skall Jag inte tveka; Jag skall stiga ned över er, snabbt som blixten, och leva ibland er; och ni, Mina älskade, skall inse, att från Begynnelsen, var ni Mina egna och Min avkomma;

Jag skall då vara bland er och råda över er med evig kärlek; Jag skall vara er Gud och ni, Mina egna; käraste själ, behandla Mig som din Kung, krön Mig med din kärlek;

 fishsign

1 svar på Löftet till mänskligheten

  1. I wanted to post you the bit of observation to say thanks the moment again for all the nice tips you have documented on this page. This is really wonderfully generous with you to allow unhampered exactly what most of us would’ve sold for an ebook to earn some money for themselves, and in particular given that you might well have tried it in case you wanted.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.