Hjärtan av Kärlek

sacred_heartsJesus och Maria. jag älskar Er. Förbarma Er över oss. Rädda alla själar. Amen.

O   Hjärtan   av   Kärlek,   Hjärtan   alltid förenade i Kärlek, låt mig alltid få älska Er och
 hjälp mig att få andra att älska Er.

Ta mitt syndfulla hjärta och låt mig inte få tillbaka det förrn det förvandlats till en flammande låga av Er Kärlek.

Jag känner min ovärdighet när jag närmar mig Er, men jag ber Er att ta mig till Er och rena mig med Era Kärleksflammor. 

Låt mig få komma till Er och använd mig som Ni vill, för jag tillhör Er helt och fullt. Amen.

O Rena Kärlek, Heliga Kärlek, såra mig med Era kärlekspilar ocn låt mitt blod få flöda in i Marie Obefläckade Hjärtas sår.

Obefläckade Hjärta förenat med Jesu Heliga Hjärta för att ge liv, tröst, förhärliga och att älska. Amen.

O Kärleksfulla Hjärtan, förtär mig i Er Kärlek. Jag är Er Kärleks offersjäl. Amen.

———–

Herrens ord: “Jag är denna bön. Uppmana alla att be den särskilt klockan 06.00, 12.00 och 16.00, efter Kommunionen som tacksägelse, under den Sakramentala Tillbedjan och vid bönevakor…

Översätt bönen till alla språk och sprid den likt regnet faller ner överallt och som solen skiner över hela världen.”

Bönen till de Två kärleksfulla Hjärtan kommer från den Heliga Mässan på samma sätt som Blod och Vatten rinner ut ur min öppnade sida.

För den Heliga mässan och denna bön är förenade. Du kan inte skilja denna bön med dess vördnad från det Heliga Mässoffret. Min son, låt min Kärlek råda, mitt Hjärta regera, låt våra Kärleksfulla Hjärtan regera!

Från Guds djupaste och oändliga Kärlek för hela världen. Den är bönen för den  nya tiden, tiden för Guds Hjärtas Kärleksrike i Jesu och Marias tva Hjärtan, som är förenade för evigt.

Bönen fick imprimatur bl.a. på engelska i Nigeria, Owerri, den 14 oktober 1966, på italienska, Rom, den 3 maj 2002. Till denna devotion hör en bild av Jesu och Marie Förenade Hjärtan och firandet av söndagen efter Jesu Hjärta som De Två Hjärtans av Kärleks Fest (eller som Jesus har sagt även till andra visionärer. Jesu och Marie Förenade Hjärtans Fest).

De som kommer att utöva denna vördnad med uthållighet ska förvandlas till glödande lågor av Gudomlig Kärlek och går aldrig förlorade.

De döende som efter att ha renat sig själv genom denna Akt av Kärlek (Jesus, Maria jag älskar Er…) och ber bönen till Hjärtan av Kärlek (O Hjärtan av Kärlek…) och kysser bilden av våra Hjärtan av Kärlek ska jag ta till mig, utan någon Skärseld.”