Jesu Kristi budskap den 11 januari 2013 om stundande tid

www.tlig.org/sv/messages/recent/

Min Vassula, Min Frid ger Jag dig, likaså Mina välsignelser; lämna inte den väg som Jag beredde för dig;

– handlar jag fel?

nej, allt Jag vill säga dig är: kika in i Mitt Hjärta och förse dig med Mitt Hjärtas rikedomar; trötta inte ut dig; Min Godhets rikedom och Nåd finns där inne, likt purpurröda skrudar, kungliga och oöverträffade, liksom Mina skatter; så tveka inte, vägen Jag beredde för dig är felfri; förstår du? förstår du hur ärorika Mina Verk är? ge av din styrka till andra som behöver den, uppmuntra och trösta Mitt folk; förbli trogen detta uppdrag som Jag har tilldelat dig i syfte att förhärliga Mitt Heliga Namn och fortsätt påminna Mitt folk om att Jag, kommer att bli synlig likt morgonstjärnan ibland molnen och på så sätt tillåta alla att rannsaka sig själva innan Mitt Domslut avkunnas!

och på den dagen då Mitt besök infaller så kommer en del att finna att de är frikända, andra kommer att få lida eftersom de ignorerat Mig, medan somliga kommer att känna stygnet av en pil; och övriga som har utmanat Mig, och medvetet gjort uppror mot Mig och inte brytt sig om Mina påbud, kommer att lida dödens smärtor;

åh Vassula! oroa dig inte över de som frenetiskt försöker förringa och rasera Mina Verk och Mina Budskap;… — säg det!

Kristi personliga budskap till världen kommer sedan 1985 som en påminnlse om Bibelns sanning. Profetian skall fullbordas.

Den 30 nov 2015 är 30 års sedan Guds verk började i det som är “True Life in God”. Spritt i alla världsdelar och kulturer. Gud finns, talar och valde Vassula Rydén som sin budbärare i vår livstid.

Lyfte henne från noll till att hon nu förkunna och reser världen runt år efter år i total hängivenhet. I alla tider har Gud haft sina sändebud.

Ett stort verk finns om tiden 1986-2003 i en bokvolym. Efter det kommer budskap som förvarnar. Världen är i Guds ögon blind och i uppror..

I Gamla Testamentet är det profeterna som ger vägledning till folk och förutsäger Messias ankomst.

I Nya Testamentet stiger Gud ned på jorden som Messias. Jesus Kristus som Guds son och mänsklighetens förlossare. Kärlekens källa. All makt är Honom given.

Apostlarna sändes ut runt om i världen. Kyrkor byggs. Martyrer har vittnat med sitt eget blod om sanningen.

I modern tid kommer Jungfru Maria som Guds moder och som vår moder till världens folk. Hon visar sig, vägleder i svåra samhällstider och vill beskydda oss. Just nu i Medjugorje.

Många helgon har verkat i sekler. Gud kallar. Nu gäller det oss verkligen.