Finns det övernaturliga

En fransk nunna beskrev på en presskonferens hur hon botades från Parkinsons sjukdom genom påven Johannes Paulus II.

Därmed gav hon den avlidne påven en skjuts på vägen mot helgonskap.
Syster Marie-Simon-Pierre log brett när hon på fredagen med stadig röst berättade om miraklet: att hon oväntat och obegripligt botades från en nedbrytande sjukdom.
Syster Marie är nu 46 år.

Hon drabbades 2001 av Parkinsons sjukdom, som förvärrades så att hon inte kunde köra bil, gick bara med svårighet och höll en arm hängande orörlig vid sidan. Då stod hon inte ut med att se tv-bilder av påven Johannes Paulus, som också led av sjukdomen:
–

När jag såg honom, betraktade jag mig själv om några år, sade hon
Påven avled 2005. Då inledde Marie-Simon-Pierres församling i Puyricard nära Aix-en-Provence en bön till Johannes Paulus om att rädda syster Marie. Men hon blev inte bättre.

Tillståndet förvärrades så att hon bad att få slippa alla plikter.
Abedissan uppmanade henne att hålla ut och skriva namnet Johannes Paulus, men det gick inte; skriften blev oläslig.

Senare samma kväll tyckte hon sig höra orden “Tag upp pennan och skriv!”. När hon gjorde det var stilen denna gång tydlig.
Efter att ha sovit den natten, den 2 juni 2005, precis två månader efter påvens död, var hon frisk och “komplett förvandlad”.
–

Jag fann att min kropp inte var densamma. Jag kände att jag var botad.
Sedan dess har hon inte intagit mediciner.
För att bli ett helgon krävs klarlagda mirakler bortom alla tvivel. Forskarexpertis deltar med kyrkans ansvariga.

Helande ska skett bortom all känd kunskap eller mediciner.
Efter presskonferensen skulle syster Marie resa till Rom för att delta i förberedelserna till saligförklaring av Johannes Paulus.
Ett mirakel av denna sort är just vad fromma, avlidna katoliker behöver för att kyrkan ska kunna befordra dem genom först saligförklaring och sedan kanonisering till helgon.
Ibland måste Vatikanens tjänstemän leta med ljus och lykta efter folk som mirakulöst botats av en avliden troende, som kanske ska saligförklaras.

Denna gång fanns det många tiotal fall av patienter, botade sedan de lagt sitt öde i Johannes Paulus händer.

Tjänstemännen valde ut syster Marie-Simon-Pierre som ett tydligt fall, som inte kan misstänkliggöras.
Mirakler kommer av ordet mirari som betyder ‘att förundra sig’. De har en stor symbolisk och psykologisk betydelse.

Det väcker insikten om att verkligheten är större än den rationella.

De överträffar förhoppningar och förståndet; och visar Guds mysterium.

De visar Guds signum. Innebörden är att de bär med sig en gudomlig anvisning.

De kan vara en bekräftelse på en persons bön. Stark tro bakom en bön startar upp en förändring bortom vår fysiska verklighet.

Äkta uppenbarelser och mirakler är en påminnelse vad Bibeln berättar. Mirakler har satt stopp för olyckor, katastrofer eller fienders angrepp. Platser där sådana under har skett, där har nya kyrkor grundats eller blivit platser som är djupt vördade och helgade.