Skynda till er Heliga Moder, Jesus den 3 april 1996

Skynda till er Heliga Moder

3 april 1996, True Life in God

Min Vassula, Min lilla elev i dessa yttersta tider, Jag skall nu ge dig en himmelsk lektion om Min Moders Hjärta ….

Fortsätt läsa

Publicerat i Kristendom, Människan, Maria | Lämna en kommentar

PÅVEN FRANCISKUS DEKLARADE KOMMUNION MED DEN ORTODOXA KYRKAN UTAN NÅGRA VILLKOR

 

Jag vill försäkra var och en av er här att den katolska kyrkan, för att nå det önskade målet om full enhet, inte har för avsikt att ställa några andra villkor än det delade trosbekännelsen. Vidare vill jag tillägga att vi är redo att tillsammans, i ljuset av Bibelns undervisning och erfarenheterna från det första årtusendet, söka sätt på vilka vi kan garantera den nödvändiga enheten i kyrkan under rådande omständigheter. Det enda som den katolska kyrkan önskar, och som jag söker som biskop av Rom, ‘kyrkan som presiderar i välgörenhet’, är gemenskap med de ortodoxa kyrkorna.” Talar i slutet av en gudomlig liturgi som firas av Bartholomew I, den ekumeniske patriarken i Konstantinopel, påven Fr …

Fortsätt läsa

Publicerat i Framtid, Franciskus, Grekland, Jesus Kristus., Kyrkan | Lämna en kommentar

PÅVEN FRANCSISKUS BER OM FÖRLÅTELSE FÖR KATOLSKA MISSTAG GENTEMOT ORTODOXA TROENDE

DEN GEMENSAMMA VÄGEN FÖR ROMERSK-KATOLSKA OCH ORTODOXA KYRKOR MOT FULL GEMENSKAP,”

Påven Franciskus bad om förlåtelse för de historiska “misstag som begåtts av många katoliker” mot ortodoxa kristna under ett möte den 4 december med den grekiska kyrkans överhuvud, då han uppmanade katoliker och ortodoxa troende att sträva efter större enhet.

Fortsätt läsa

Publicerat i Enhet, Framtid, Franciskus, Fred, Jesus Kristus. | Lämna en kommentar

ADVENT. KRISTI TVÅ FALDIGA ÅTERKOMST

Nu börjar Första advent som firar Jesus jordiska ankomst. Men den Himmelska ankomsten närmar sig. Den andra är mycket härligare än den första. Den första hänvisade oss till tålamodet. Den andra skall ge oss Guds rikes krona. En tvåfaldiga födelse, den ena före alltid  av Gud. Den andra vid tidens fullbordan av Jungfrun.

Vid en första ankomsten lindades han och lades i en krubba.  Den andra i det fördolda skall han höja sig i ljus som i en mantel.

Vid den första uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, Vid den andra skall han komma i härlighet, omgiven av änglarnas närvaro.

Fortsätt läsa

Publicerat i Gamla Testamentet, Jesus Kristus., Jorden, Kärlek, Kristendom, Kultur, Kyrkan, Livet, Maria, Okategoriserade, Profetior, Rättvisa, religion, Rosenkransen, SLiG, Världskrig, Vassula | Lämna en kommentar

HUR STORT ÄR UNIVERSUM OCH HUR KOM DET TILL?

Hubbitt-teleskopet tog under 4 månaders lång tid en bild som visar ofattbar många galaxer. I den översta bilden finns en galax som 8 gånger större nä vår egen som är Vintergatan.

Fortsätt läsa

Publicerat i Hedendom, Helgon, Historia, Jesus Kristus., Kristendom, Kyrkan, Livet, Makt, Människan, Skapelsen | Lämna en kommentar

INFÖR KRISTI ÅTERKOMST

JAG, HERREN, ÄR ALLAS BRUDGUM

Jesus den 25 sept 1997 i True Life in God

Fortsätt läsa

Publicerat i Jesus Kristus., Kyrkan, Livet, Människan, Mirakler, SLiG, Vassula | Lämna en kommentar

JUNGFRU MARIAS BUDSKAP 1996 TILL SIN PRÄST STEFANO GOBBI

Var inte rädd för den lilla flocken. Din himmelska moder har gett dig en gåva att samla från alla håll till hennes segerrika firande.

Den avgörande stridens timme är kommen.

Fortsätt läsa

Publicerat i Kristendom, Kyrkan, Livet, Människan, Marx, Okategoriserade | Lämna en kommentar

KRISTI MIRAKLET I MÄSSAN I KYRKAN

MEN VAR OCH EN SOM ÄTER MIN KROPP OCH DRICKER MITT BLOD HAR EVIGT LIV, OCH JAG KOMMER ATT UPPVÄCKA HONOM : Johannes 6:54-56

I denna så utsatta tid sker i olika kyrkor inom den Katolska kyrkan offentliga under som avslöjar Kristi mysterium. Det under samstämmer med Guds frälsningsplan

Vi må förstå Kristi mysterium. Det är inte vilket bröd som helst i Mässan som vi tar emo äter. Kristus närvarar. Här blir i Gud i sin nåd synligt i Brödet och Vinet blir förvandlat till Kristi blod. En förening med Kristus. Löftet gäller ett evig. liv.

Jesus gav sitt liv för oss. Med sin oerhörda smärtor och alla sina kval försakade Han sig själv på Korset och tänkte enbart på själarnas frälsning.

Jesus älskar oss alla trots vår brister. Hans makt är att förlåta om vi återvänder. Han gav oss Kyrkan vår själarnas räddning. Med Gud fortsätter livet in i Guds rike.

Publicerat i Kärlek, Kristendom, Kyrkan, Mirakler, Okategoriserade | Lämna en kommentar